Nektab ISO certifierat

Nektab har genomgått ISO certifiering inom områdena för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Ledningssystemet uppfyller kraven [...]

Kvinnliga förebilder inom energisektorn finns på NEKTAB

NEKTAB sticker ut i statistiken som ett bolag där lika många kvinnor som män finns [...]

NEKTAB antar Tjänstebilsutmaningen

Tjänstebilsutmaningen är ett initiativ från Fossilfritt Sverige som går ut på att företag och organisationer [...]

NEKTAB har tecknat ett nytt ramavtal med Mälarenergi

Avtalet omfattar konsulttjänster inom områden som projektledning, projektering, konstruktion och uppdragsledning. Avtalet är strategiskt viktigt [...]

NEKTAB förstärker teamet Elkraft i Solna

Heikki Relander är nyanställd projektledare på kontoret i Solna sen den 24/8. Heikki har lång [...]

Nektab har fått tilldelning på ramavtal med Sinfra

Sinfra har över 300 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige och är en nationell inköpscentral för [...]

Nektab öppnar nytt kontor i Västerås

Som ett led i att komma närmare våra viktiga kunder i Västmanland så öppnar Nektab [...]

Therese