För Emil Nordstrand som jobbar som beredare och projektledare på NEKTAB var det inte helt självklart att börja jobba inom elkraftsbranschen. Det var egentligen av en slump som han började läsa till elkraftstekniker.

”Jag hade jobbat länge som bilförsäljare och kände att jag ville göra något annat, men hade ingen akademisk bakgrund. Jag hade också precis bildat familj och tyckte att flera års studier inte var optimalt med min situation som nybliven pappa. Som tur var, så hade jag en bekant som hade läst en två-årig utbildning till elkrafttekniker på Högskolan Väst. Där och då så vaknade mitt intresse. Jag hade 2 års studier framför mig och sedan skulle jag påbörja min nya yrkesbana.”

Emil Nordstrand jobbar som projektledare och har tidigare jobbat med beredning.

Fick jobb direkt efter utbildningen

Mot slutet av utbildningen blev Emil kontaktad av ett entreprenadföretag i Uddevalla där en studiekamrat fått jobb året innan. Emil blev erbjuden att börja arbeta direkt efter utbildningen. ”Jag visste knappt vad beredaryrket var. Men så hamnade man här i denna bransch och jag trivs väldigt bra. Nu har jag lämnat beredarrollen och jobbar mer med projektledning”, säger Emil.

Att vara konsult är en anställningsform

Att vara konsult är en typ av anställningsform, där vi på NEKTAB har specialiserat oss på elkraft. En konsults kompetens hyrs ut till företag som behöver hjälp med ett visst uppdrag. Emil jobbar just nu med ett uppdrag åt Vattenfall och är en av tio projektledare som arbetar med anslutningar där. ”Mitt område sträcker sig inom mellersta Norrland. Jag har hand om större nyanslutningar som kräver någon form av frambyggnad av mellanspänning” säger Emil.

Från fjällstuga till industrilokal

Ett ärende som Emil jobbar med kan innebära exempelvis att någon vill bygga en fjällstuga ute på fjället, eller uppföra en ny industrilokal som behöver anslutas till elnätet. En projektör tar fram den tekniska lösningen som krävs i ärendet och sedan är det Emils uppgift att titta igenom underlaget och skicka en beställning av en totalentreprenad. ”En totalentreprenad innebär ett helhetsansvar, man tar alltså fram både en beredningshandling, kostnadskalkyler och tar hand om själva utförandet”, säger Emil.

Nätet byggs klart för det specifika ärendet, d.v.s. fjällstugan eller industrilokalen, så att kunden kan kopplas in på nätet. När det är klart är det Emils ansvar att kontrollera att projektet blivit utfört på rätt sätt och att gå igenom den s.k. slutregleringskalkylen för att stämma av budget mot utfall så att summorna stämmer.  

Skillnaden mellan beredare och projektörer

På NEKTAB erbjuder vi tjänster inom beredning av lokalnät. Vi har tidigare intervjuat Noel i Halmstad som jobbar som beredare. Men vad är egentligen skillnaden är mellan att vara beredare och projektör?

”En projektör tar fram den tekniska lösningen, genomför beräkningar. Man har kunskap om hur nätet ska byggas, tex typ av kabel som ska användas och vad som passar bäst utifrån förutsättningarna i teorin. Beredaren tar i sin tur fram den detaljerade arbetshandlingen utifrån förutsättningarna i fält efter att projektören gjort sina beräkningar”, säger Emil.  Arbetshandlingen innefattar kartor, erhållande av tillstånd, kontakter med markägare med mera och är grunden för entreprenören som ska schakta, lägga ner kabeln i marken, koppla in det nya nätet och rasera det gamla.

De viktigaste egenskaperna som beredare på NEKTAB

Det kanske viktigaste egenskaperna hos en beredare är en hög social kompetens. Man har att göra med ganska många olika kontakter – allt ifrån beställare och projektledare till kunder och markägare. Man berörs av många olika typer av människor i jobbet, vilket gör det väldigt socialt. Å andra sidan är själva arbetsprocessen i sig individuell och man arbetar ensam i sitt uppdrag. Man måste vara lite av en doer” säger Emil.

Möjlighet till utveckling och kompetensutveckling

Emil har arbetat som beredare, men har tagit ett kliv och blivit projektledare, en tjänst som han trivs bra med. ”Som projektledare kan man inte ha svar på alla frågor direkt utan att måste lära sig att hitta svaren och vara lösningsorienterad. Men det roligaste är att man som projektledare kan dra nytta av de frågor man tidigare funderat över som beredare. Jag tycker på så sätt att jag har en bred förståelse för beredarnas arbete, eftersom jag själv varit där” säger Emil och fortsätter ”…och det är det som är så bra med NEKTAB också.  Det finns möjlighet att prova på mer än en sak. Jag som anställd har fått möjlighet till personlig utveckling och kompetensutveckling och kan hoppa på olika typer av interna projekt som jag tycker verkar intressant. Nyligen fick jag möjlighet att ingå i en nystartad Sol och Vind-grupp, med syftet att bredda bolagets arbete kopplat till förnybar energi”, säger Emil.

Energiomställningen kräver att branschen blir rymmer alla

”Branschen generellt sett är ju mansdominerad och det är kanske lätt att också tro att det är en viss jargong. Men här på NEKTAB upplever jag inte att det är så. Branschen i sig behöver verkligen inte heller vara mansdominerad, för det finns inte något som en beredare eller projektör gör som inte vare sig en kvinna eller man skulle klara av bättre eller sämre i jämförelse. Det viktigaste är att vi behöver bli fler totalt sett, för att klara av den här energiomställningen vi står inför. Men det hade såklart varit kul om branschen blev mer jämlik” säger Emil.

FAKTA

Namn: Emil Nordstrand

Bor: Vänersborg 

Ålder: 45

Familj: Fru och två barn, 4 och 10 år. 

Gör på fritiden: Tränar, umgås med vänner, reser med familjen och åker gärna skidor.

Jobbar som: Projektledare och Beredare