Få hjälp direkt

– kontakta gruppchef

Eva Olsson
Gruppchef Tillstånd, Projektadmin & HMSK

eva.olsson@nektab.se

Tillstånd

Våra tillståndskonsulter arbetar i huvudsak med koncessionsansökningar för region- och transmissionsnätet, men utför även andra typer av tillståndsansökningar och utredningar.

Kontakta gruppchef

Inom tillstånd kan vi hjälpa till med:

 • Koncessionsansökningar inklusive miljökonsekvensbeskrivningar, samråd och miljöåtgärdsplaner
 • 12:6 samråd
 • Dispenser
 • Anmälan om vattenverksamhet
 • Ansökan om ingrepp i fornlämning

Genom nära samarbete
med partners erbjuder vi även:

 • Artinventeringar
 • Fågelinventeringar
 • Kulturmiljöinventeringar
 • Naturvärdesinventeringar
 • Geotekniska undersökningar
 • Miljökontroller