Få hjälp direkt

– kontakta gruppchef

Simon Benjaminsson
Gruppchef GIS & Markåtkomst

simon.benjaminsson@nektab.se

GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM

GIS & mät

Våra GIS-ingenjörer arbetar med geografiska informationssystem och har kompetens inom inmätningar, utsättningar och kartproduktion. De ansvarar för att geodata är på rätt plats och uppdaterat i våra uppdrag.

Kontakta gruppchef

Inom GIS kan vi hjälpa till med:

  • Underlag till profiler för luftledning
  • Utsättningar
  • Inmätningar
  • Inmätning av kabelförläggning 
  • Profiler för tryckning/styrd borrning 
  • Uppbyggnad av kartmiljöer i ArcGIS
  • Avtalskartor
  • Webbkartor
  • Ortofoto och 3D-modeller