Få hjälp direkt

– kontakta gruppchef

Eva Olsson
Gruppchef Tillstånd, Projektadmin & HMSK

eva.olsson@nektab.se

Projektadministration

Gruppen som jobbar med administration i diverse uppdrag samarbetar med många olika grupper och kompetensområden.

Kontakta gruppchef

Inom projekt-
administration
kan vi hjälpa
till med:

  • Fastighetssök
  • Markägarförteckningar
  • Avtalshantering
  • Brevutskick
  • Inskrivning av servitut till Lantmäteriet