VAD VI GÖR

NEKTAB gör Sveriges elnät starkare!

Vi erbjuder expertkunskap och helhetslösningar för att i nära samarbete med våra uppdragsgivare och partners utveckla kostnadseffektiva och hållbara elnät.

Våra konsulter och samarbetspartners erbjuder skräddarsydda lösningar som effektivt möter kundens ibland komplexa behov. Genom vårt stabila nätverk av partners har vi tillgång till en bred kompetens inom specialiserade områden. För närvarande (oktober 2023) utgör vi en arbetsgrupp bestående av 130 anställda konsulter som samarbetar tätt med över 300 underkonsulter för att främja elektrifieringen av Sverige. Vi är säkra på att samarbete är nyckeln för att bidra till en hållbar framtid.

På NEKTAB är våra konsulter experter på att ta fram kostnadseffektiva och hållbara elnät och arbetar med näten inom samtliga spänningsnivåer.

Sveriges elnät är uppdelat i olika spänningsnivåer. Lokalnätet delas upp i lågspänning 400 V och mellanspänning 10-36 kV. Regionnätet är vanligtvis 40-170 kV och till sist transmissionsnätet som är 220 – 400 kV.

Lokalnät & Fiber

Inom området lokalnät elkraft och fiber arbetar konsulterna främst med nät som omfattar spänningsnivå 0,4 – 24 kV samt fiber.

Läs mer om tjänsten

Transmissions-
och regionnät

Konsulterna inom transmission- och regionnät arbetar i huvudsak som kraftledningsprojektörer inom spänningsnivån 130 kV och upp till 400 kV.

Läs mer om tjänsten

GIS & MÄT

Våra GIS-ingenjörer arbetar med geografiska informationssystem och har kompetens inom inmätningar, utsättningar och kartproduktion. De ansvarar för att geodata är på rätt plats och uppdaterat i våra uppdrag

Läs mer om tjänsten

Markåtkomst

Våra konsulter inom markåtkomst arbetar med både ledningsbyggnad och ledningsunderhåll men även uppdrag inom V/A, väg & järnväg och bildande av naturreservat.

Läs mer om tjänsten

TILLSTÅND

Våra tillståndskonsulter arbetar i huvudsak med koncessionsansökningar för region- och transmissionsnätet, men utför även andra typer av tillståndsansökningar och utredningar.

Läs mer om tjänsten

Projekt­administration

Gruppen som jobbar med administration i diverse uppdrag samarbetar med många olika grupper och kompetensområden.

Läs mer om tjänsten

HMSK

Våra HMSK-konsulter hjälper organisationer att uppfylla och upprätthålla föreskrifter, standarder och bästa praxis inom områdena hälsa, miljö, arbetsmiljö säkerhet och kvalitet.

Läs mer om tjänsten

Jordningsteknik

Jordning är en viktig aspekt av elektrisk säkerhet eftersom det minskar risken för elektriska stötar och skyddar människor och utrustning från strömgenomgång och överspänning.

Läs mer om tjänsten

Stationer & ställverk

Våra konsulter som arbetar med stationer är tekniska specialister eller stöd och har olika roller hos våra kunder, bl.a. som projektör, konstruktör eller projektledare.

Läs mer om tjänsten