Få hjälp direkt

– kontakta gruppchef

Eva Olsson
Gruppchef Tillstånd, Projektadmin & HMSK

eva.olsson@nektab.se

HMSK

Våra HMSK-konsulter hjälper organisationer att uppfylla och upprätthålla föreskrifter, standarder och bästa praxis inom områdena hälsa, miljö, arbetsmiljö säkerhet och kvalitet.

Kontakta gruppchef

Inom HMSK kan vi hjälpa till med:

En HMSK-konsult genomför riskbedömningar för att identifiera potentiella faror och risker i arbetsmiljön.

Utformar och implementerar policys, processer och rutiner för att säkerställa efterlevnad av gällande lagar, standarder och föreskrifter.

Utbildar anställda t.ex. arbetsmiljö, brandsäkerhet och första hjälpen.

Ser till att organisationen följer relevanta lagar, regler och standarder.

Hjälp med förberedelse för interna eller externa revisioner och certifieringar.