Få hjälp direkt

– kontakta gruppchef

Simon Benjaminsson
Gruppchef GIS & Markåtkomst

simon.benjaminsson@nektab.se

Markåtkomst

Våra konsulter inom markåtkomst arbetar med både ledningsbyggnad och ledningsunderhåll men även uppdrag inom V/A, väg & järnväg och bildande av naturreservat.

Kontakta gruppchef

Inom markåtkomst kan vi hjälpa till med:

 • Markförhandling
 • Skadereglering
 • Intrångsvärdering
 • Skogsstämpling 
 • Lantmäteriförrättningar
 • Skogsbesiktning
 • Skoglig projektledning
 • Avverkningsledning
 • Rättigheter
 • Avtalsjuridik
 • Fastighetsrätt