Få hjälp direkt

– kontakta gruppchef

Sakarias Thronborg
tf. Gruppchef Stationer

Sakarias.thronborg@nektab.se

Tekniska specialister på stationer & ställverk

Våra konsulter som arbetar med stationer är tekniska specialister eller stöd och har olika roller hos våra kunder, bl.a. som projektör, konstruktör eller projektledare. Vår tillståndsavdelning arbetar i nära samarbete med de tekniska specialisterna kring olika typer av tillstånd, inventeringar och geotekniska undersökningar. Läs mer om Tillstånd.

Kontakta gruppchef

Vi kan hjälpa till med:

 • Förstudier
 • Nätplanering
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • FAT/SAT
 • Konstruktion
 • Selektivplaner
 • 3Dmodeller
 • Kontrollanläggning

   

Genom nära samarbete
med partners erbjuder vi även:

 • Kontrollansvar (KA)
 • Geotekniska undersökningar
 • Miljökontrollanter
 • Arkitekter