NEKTAB har på uppdrag av Ellevio projekterat en 13 km lång 170 kV kraftledning som ansluter till vindkraftparken Stöllsätersberget. I detta nu håller ledningen på att byggas och materialet transporteras med hjälp av helikopter istället för lastbil!

”Att det blev helikopter i stället för lastbil beror på att marken längs ledningssträckan är blöt och består till stora delar av myrmark. Om vi hade kört med traditionella linjemaskiner fram och tillbaka för att leverera material hade risken varit stor att vi skadat marken”, säger Martin Sundbäck som arbetar som miljösamordnare i projektet. På NEKTAB jobbar Martin även som GIS- konsult.

Projektering – från ritning till verklighet

För att en ledning ska kunna byggas är förberedelser och förarbetet A och O. Under den s.k. projekteringen är det NEKTABs kraftledningsprojektörer som både har konstruerat och ritat ledningen. Genom flertalet fältbesök har man tittat på hur marken och omgivningen ser ut för att veta vart stolpar placeras bäst i förhållande till både naturvärden och teknisk byggbarhet. Under byggnationen är NEKTABs kraftledningsprojektörer även med som ett så kallat byggstöd åt entreprenören. Det innebär att NEKTAB stöttar i konstruktionsfrågor och materialfrågor även under tiden som ledningen byggs.

Miljöplanen

Under en projektering hämtas även tillstånd in hos exempelvis Länsstyrelsen och Trafikverket, man skriver avtal med markägare och upprättar en s.k. miljöplan som beskriver vilken hänsyn och vilka åtgärder som ska vidtas under byggnationen.

”Jag ser till att miljöplanen används och följer upp den under hela byggnationstiden. Kontroller görs via en checklista i en app. Jag ansvarar även för avverkningen kopplat till miljö, så att det sker på korrekt sätt. Det är även min uppgift att se till att vägar besiktas och återställs där det behövs. Det krävs mycket kontakt med markägare och vägföreningar.” berättar Martin.  

Klicka på bilden för att se filmen från fält!

Fakta om vindkraftparken Stöllsätersberget: Det är företaget Wpd som fått tillstånd för vindkraftsparken på Stöllsäterberget i Malung-Sälens och Torsby kommuner. WPD skriver på sin hemsida att ett verk har en installerad effekt på 47 MW. Hela vindparken kommer att bestå av 8 verk och planeras leverera ungefär 155 GWh el per år, vilket är mer än förbrukningen el för alla hushåll i Malung-Sälen och Torsby. År 2023 kommer verken att installeras.

Källa: https://www.wpd.se/aktuella-projekt/vindkraft-pa-land/stoellsaeterberget/