fbpx
Hoppa till innehåll

Jordningstekniker – ett ovanligt yrke!

Martin Stålby från Lidköping har ett ovanligt yrke. Han jobbar med jordningsteknik och är idag en av få i hela Sverige som har kunskap om jordningssystem. Idag ska vi få följa med ut i fält där Martin tillsammans med våra två examensarbetare Johannes och Mattias ska ta sig an en 130 kV ledning!

Första gången Martin var med ute i fält för jordtagsmätning var år 2017 och sedan dess har det rullat på. Idag jobbar Martin på NEKTAB och nu när våren gör sitt antågande är det tid att ge sig ut i fält för mätning. Martin och hans kollegor går in i en mer hektisk period under vår och sommarmånaderna. ”Under sommarhalvåret är vi ute i fält varje vecka, ofta flera dagar per vecka till skillnad från vinterhalvåret. Då är det mestadels kontorstid eftersom det är svårt att mäta jordningssystem när det är tjäle i marken” säger Martin. En jordningstekniker arbetar med att skapa en säker och tillförlitlig jordning av elektriska system och utrustning. Jordning är en viktig aspekt av elektrisk säkerhet eftersom det minskar risken för elektriska stötar och skyddar människor och utrustning från strömgenomgång och överspänning. 

Martin Stålby jobbar som konsult inom jordningsteknik på NEKTAB. Ett mycket ovanligt yrke!
Dags för fältjobb! Under vår och sommarhalvåret är det många fältturer för en jordningstekniker.

Utmaningarna

Jobbet som jordningstekniker kan vara både roligt och utmanande. ”Den största utmaningen är den stora mängden resor i tjänst. Det är svårt att få rutin på till exempel träning och samtidigt gäller det att ha en förstående partner och familj som accepterar att man är i väg”, säger Martin. ”Det som är roligast med jobbet är blandningen av kontorsjobb och praktiskt jobb ute i fält. I arbetet på kontoret jobbar jag med utmaningar vad gäller beräkningar, tekniska reglementen och projektledning. Det praktiska jobbet ute i fält med de otroliga infrastrukturprojekt som skapas runt om i landet är så häftigt att få bevittna med egna ögon”, säger Martin.

Jordningsfel orsakar allvarliga personskador 

Martin Stålby berättar att han tillsammans med sina kollegor ska åka ut i fält utanför Askersund, strax norr om Vättern. ”Idag ska vi göra en mätning av beröringsspänningar vid en nybyggd direktjordad 130 kV-ledning”, säger Martin.

Beröringsspänningar, eller spänning vid beröring, uppstår när en person kommer i kontakt med två föremål som har olika elektriska potentialer. Det kan ske om en person rör vid en elektrisk ledare, ett föremål som riskerar att bli spänningssatt från en närliggande kraftledning, samtidigt som man står på en yta med en annan elektrisk potential. Ett exempel är att en person rör vid en spänningssatt belysningsstolpe.

Skillnaden i elektrisk potential mellan den elektriska ledaren och marken skapar en ström, som går genom kroppen och kan allvarligt skada kroppens vävnader, nerver och organ. ”Jordningssystem är komplexa och det kan vara svårt att förutspå var det kommer att uppstå en hög beröringsspänning. Därför är det viktigt att elkraftledningar och lokala elnät byggs på rätt sätt, men även att mätningar av beröringsspänningar utförs” säger Martin och fortsätter,”man bör tänka igenom hur kraftledningar och lokala elnätskablar placeras i förhållande till varandra och även överväga åtgärder som till exempel potentialutjämningar”. Potentialutjämning är en bra säkerhetsåtgärd där man enkelt förklarat ansluter metalliska delar till samma jordpunkt för att minska risken för beröringsspänningar.

Kompetens om jordningssystem är en bristvara

Martins jobb som jordningstekniker är oerhört viktigt eftersom arbetet gör att personsäkerheten ökar och minskar risken att människor skadas vid jordningsfel. Men kompetensen som krävs är stor och behövs både nu och än mer i framtiden. ”Djupgående kunskap inom jordningssystem kommer vara eftertraktat under många år framöver. Det kommer byggas många nya direktjordade anläggningar, främst 130 och 400kV, under de kommande åren och generellt så finns det ont om kompetens vad gäller jordningssystem, både hos kraftbolag och inom industri och järnväg” säger Martin.  

Hållbarhetsmål – att hitta och introducera nya människor till branschen

Att minska bristen av kompetens inom elbranschen kräver engagemang och en gemensam insats av elkraftsbolag, konsultbolag och andra aktörer emellan. NEKTABs viktigaste hållbarhetsfråga är att bidra till att aktivt jobba för mer resurser in i branschen. Årligen tar vi in både praktikanter och examensarbetare och är aktiva representanter i branschråd och ledningsgrupper på yrkeshögskolor som inriktar sig på elkraft. Om man är intresserad av att arbeta med jordningsteknik finns det flera vägar att gå. ”Det finns många olika inriktningar inom jordningsteknik beroende på vad man vill syssla med. Allt från ellära på gymnasienivå till exempelvis elektroteknik på universitetsnivå kan vara lämpligt. Det underlättar om man har ett genuint intresse för elkraft och en mycket god förståelse för ellära”, säger Martin. 

Examensarbetare på NEKTAB

De två examensarbetarna Johannes Agblad från Trollhättan och Mattias Hultström från Götene är med ute i fält då båda två studerar elektroingenjör elkraft vid Högskolan Väst i Trollhättan. Deras exjobb går ut på att ta fram en metod för att teoretiskt kunna beräkna beröringsspänningar. ”När det uppstår förhöjd markpotential som breder ut sig från en jordslutning kan det leda till att beröringsspänningar uppstår som följd av en potentialskillnad mellan markpotential och PEN ledarens potential. Vårt examensarbete går ut på att försöka skapa en predikteringsmodell som kan beräkna vilka beröringsspänningar som kan uppstå i dessa punkter.” säger Johannes och Mattias och fortsätter, ”Förhoppningen med modellen är att punkter, där farliga beröringsspänningar kan uppstå, ska kunna detekteras utan behov av att koppla upp mätutrustning. I dagsläget spenderar duktiga medarbetare på NEKTAB mycket tid till förarbete inför dessa mätningar, men i förlängningen skulle en predikteringsmodell kunna frigöra tid för dem och förenkla arbetet”.

Nyfiken på elkraftsbranschen?

Kolla in denna länken för att komma till Högskolan Västs hemsida och utbildningen Elektroingenjör, som Mattias och Johannes läser.

Om du är nyexaminerad eller har några års erfarenhet inom branschen och vill se vad NEKTAB har att erbjuda ska du klicka dig vidare till våra lediga jobb!