Elkraft används idag för att driva industriella och kommersiella verksamheter, liksom för att förse hushåll med el. För att säkerställa en hållbar framtid måste vi se till att elkraftproduktionen sker på ett sätt som minskar dess miljöpåverkan och samtidigt är kostnadseffektivt. En av de mest effektiva metoderna för att uppnå detta är att övergå till förnybar energi som till exempel sol- och vindkraft. Detta är den så kallade energiomställningen.

Elnätslösningar möjliggör energiomställningen

Energiomställningen är en övergång från fossilbränslebaserad energiproduktion till förnybar energiproduktion, som bidrar till en minskning av utsläppen av växthusgaser och därmed en bromsning av klimatförändringarna. NEKTABs vision är att med ledande specialister inom elnätslösningar driva utvecklingen av ett hållbart samhälle. Våra konsulter och stödfunktioner stöttar, bereder, projekterar, mäter, beräknar, besiktar, planerar och söker tillstånd för elledningar. Vi möjliggör för energiomställningen genom att gå till jobbet varje dag och göra det som vi gör bäst. Arbetet kring elnätslösningar är den viktigaste hållbarhetsaktiviteten NEKTAB kan bidra med.

Praktikprogram – för att förstärka branschen!

Vårt viktigaste hållbarhetsmål är att bidra till att förstärka elkraftsbranschen. Faktum är att det idag saknas mycket kompetens för att vi ska kunna möta framtidens energibehov och därmed också möjliggöra för energiomställningen. Enligt rapporter kommer kommer elbehovet år 2035 att ha fördubblats i jämförelse med idag!

Vårt mål är därför att ta emot minst 14 praktikanter och examensarbetare från YH-utbildningar i Trollhättan, Karlstad, Göteborg Stockholm varje år samt 4 examensarbetare från högskola eller universitet i Trollhättan, Stockholm, Halmstad eller Karlstad varje år. I detta nu arbetar dessutom en projektgrupp med att utforma ett ännu tydligare och strukturerat program för praktikanter och ex-jobbare här på NEKTAB. Samtidigt kommer vi fortsätta att engagera oss i skolornas branschråd, ledningsgrupper, som lärare och delta på deras mässor. Vi bidrar på så sätt till utveckling av universitet, högskolor och yrkeshögskolor och arbetar aktivt för att hitta nya resurser och introducera nya människor i branschen.

Är du nyfiken på elkraft? Kolla in länkarna till flertalet spännande utbildningar :

Projektledare elkraft – Stockholms tekniska Institut

Elkrafttekniker hållbara elsystem i YH i Trollhättan

Elektroingenjör elkraft och hållbara elsystem i Trollhättan

Elkraftingenjör Nackademin

Elnätsprojektör Distans

Ingenjör i Hållbar energi Halmstad

Är du nyfiken på hur det är att ha praktik hos oss på NEKTAB?

Kolla in denna artikeln med vår medarbetare Mattias Nordberg så får du veta mer.