Tillsammans når vi längre, har blivit något av ett klassiskt uttryck och konstaterande som Henrik Hedbom ofta säger, eller skriver med för den delen. Plattformen Linkedin är ett av de verktyg Henrik använder för att nå fler inom elnätsbranschen och att knyta fler kontakter. Det är en del av jobbet att verka där. Elkraftsingenjören Henrik Hedbom kan titulera sig affärsutvecklingschef officiellt, men jobbar även med att ta fram NEKTABs marknadsplan samt sitter med i ledningsgruppen.

 ”Som affärsutvecklingschef är jag ansvarig för kundarbetet på företaget. Jag jobbar med att ta reda på och följa upp hur kunderna upplever NEKTAB och att se till att relationen till kunderna är bra”, säger Henrik. Till sin hjälp finns NEKTABs kundansvariga (KA) och key account managers (KAM). Men för att över huvud taget NEKTAB ska få förfrågningar om nya jobb från kunderna, måste ramavtal finnas på plats. Därför bevakar Henrik nya och förvaltar befintliga ramavtal som finns med olika kunder. När väl förfrågningarna kommer in från en specifik kund, börjar arbetet med anbud.

Henrik Hedbom, Affärsutvecklingschef på NEKTAB.

”Det är ett ständigt arbete med att matcha de inkommande förfrågningarna från kunder med rätt konsult som besitter rätt kompetens för det specifika uppdraget, så det blir en hel del anbudsarbete. Samtidigt är vi noga med att det ska bli en bra affär, för både NEKTAB, partners och kund. En bra matchning helt enkelt! Vi kan inte skicka in anbud bara för att. Att springa på alla bollar går inte, även om branschen skriker efter konsulter i nuläget”, säger Henrik.

Möjliggöraren NEKTAB

Förfrågningarna från kunderna är många. Så pass många att NEKTAB under det sista året har behövt stärka upp med fler anbudsingenjörer som hjälper till att granska inkommande förfrågningar, skriva anbuden med budget, tidsplan och sätta ihop ett team av konsulter som passar för uppdraget. NEKTAB har vuxit till över 100 medarbetare och finns i hela Sverige. Men en viktig del av NEKTABs affärer innebär att bolaget samarbetar med många andra, ofta mindre aktörer, inom branschen.

”Vi skapar en länk mellan bolag och oss själva” menar Henrik. Att arbeta med fler underkonsulter gör NEKTAB till möjliggörare för både den egna personalen och för bolag som kanske inte annars kunnat ta jobbet. Det har hittills burit frukt och resulterat i både intäkter och ett stort bidrag till utbyggnationen av elnätet.

Medarbetaren är nr 1

Det är mycket att göra, både i branschen som helhet och för Henrik Hedbom. Hur kopplar du av från jobbet, undrar jag.  ”När jag behöver koppla av åker vi ut till stugan på kusten. Där blir det ett break från vardagslunken och ekorrhjulet”, säger Henrik.

Balansen mellan jobb och vardag är onekligen viktig. Och det är ganska bra då att arbeta just på NEKTAB eftersom medarbetaren har varit nummer ett, redan från början. Det var nämligen en av de viktiga aspekter som Henrik, Marthin (VD) och Sakarias (COO) saknade, då de arbetare för en större aktör i branschen och en av de saker som fick dem att starta eget år 2007.  Medarbetaren ska må bra på jobbet.

Orkanen Gudrun

Men låt oss backa bandet ytterligare och ta oss tillbaka till året 2005. Detta var året då orkanen Gudrun drog in över Norden och orsakade stor förödelse och lämnade många människor utan hem att återvända till. Dagen efter orkanen var dessutom hela 415 000 abonnenter utan ström. Fler dagar gick och när den fjärde dagen nåddes, hade 100 000 hushåll i Sverige ingen el. Där och då bestämde Henrik sig för att elbranschen var något att satsa på. Han ville hjälpa till och bidra till något som kändes viktigt. Fram till 2016 jobbade Henrik med beredningar och som projektör kombinerat med andra uppgifter på NEKTAB.  

När saker blir halvbra

”År 2016 startade vi ett nytt affärsområde kallat förmedla och då började en ny tid för mig. Då blev det ganska snabbt klart att jag inte kunde jobba som konsult och samtidigt bygga upp ett nytt affärsområde. Det kändes som att jag gjorde allt halvbra. Då lämnade jag konsultrollen för att satsa på att bygga mer affärer. Jag har alltid känt att jag har velat utveckla NEKTAB och där och då fick jag den chansen”. Henrik menar att han sedan start sett stor potential i att få NEKTAB att växa.

”Möjligheterna blir fler, vi kan ta in roligare projekt, utveckla intressanta interna uppdrag som vi inte hade kunnat erbjuda våra anställda annars. Jag drivs verkligen av att skapa något som engagerar människorna på vår arbetsplats”, säger Henrik. Och att engagemanget på arbetsplatsen är stort, det märks. Inte minst genom de kundundersökningar och partnerundersökningar som gjorts under året. ”Våra partners och kunder säger att vi är smidiga att jobba med, pålitliga, lyhörda och drivande och det är den inställningen och de arbetssättet hos våra anställda som lett till framgången. Alla i bolaget verkar i samma linje” menar Henrik.

Jag frågar om Henrik ser någon risk med att växa, med tanke på att en del av vår identitet är att vara ett förhållandevis litet bolag. ”Vi jobbar ändå som ett litet bolag tycker jag. Vi sitter inte på höga hästar och det finns inte någon hierarki på NEKTAB.”

 Men samtidigt som Henrik ser stora fördelar med att växa är det är också fördel att vara små, snabba och smidiga. På NEKTAB blir det lite av varje menar Henrik.

”Vi har små konstellationer på varje kompetensfält och geografisk plats. På så sätt är vi snabbare och smidigare än våra större konkurrenter. De har en inbyggd tröghet i en stor organisation medan vi har en inbyggd snabbhet. Eftersom vi har så pass många samarbetspartners så har vi också en otroligt bred kompetens. Och kan vi vara ännu snabbare och smidigare så når vi en ännu större framgång och det är där min utvecklingsådra kommer fram. Jag vill få alla medarbetare att se ett helikopterperspektiv med varje affär.”   

Tillsammans når vi längre

Partners är en viktig del av NEKTABs affär och är en stor del av NEKTABs framgångar. Partners roll i bolaget har framför allt varit att bidra till förstärkning av personal i uppdrag, framför allt då beställningsflödet varit stort inom beredningstjänster.

”Partners är nödvändigt för att vara helhetsleverantör då vi inte kan nå alla branschens efterfrågade kompetenser med egen personal. Genom vårt partnernätverk kommer vi åt kompetenser även utanför branschen men som våra kunder efterfrågar” säger Henrik.

Under förra året hade NEKTAB 182 underkonsulter som varit eller är aktiva i uppdrag. Jag undrar vad vi ser för utmaningar att arbeta med så pass många underkonsulter.

”Det är en del av uppdragsledarens roll att se till att kvaliteten säkras upp i våra uppdrag gentemot underkonsulterna, att vi jobbar med våra beteenden och att sprida det så att även underkonsulterna jobbar på det sättet vi vill. Vi vill att underkonsulterna ska möta oss i en gemensam värdegrund. Men där har vi ett område att utveckla. Det är något vi måste jobba mer på, att få vår kultur att nå ut till våra underkonsulter också så att de känner sig som en del av NEKTAB på ett tydligare sätt.”

Men det är en utmaning, menar Henrik, att se till att träffa våra partners oftare exempelvis och att locka till oss nya partners. ”Det jag vill att våra partners ska veta är att vi finns här för dem som de finns där för oss. Om de har ett behov av jobb så ska de ställa frågan till oss. Har vi behov så räknar vi med att kunna höra av oss till dem. Tillsammans når vi längre. Det är NEKTAB och våra partners ett levande bevis på. Det är i samarbetet framgången finns. 

Namn: Henrik Hedbom

Bor: Nödinge utanför Göteborg.

Ålder: 42 år

Familj: Fru och två barn.

Gör på fritiden: Cyklar Mountainbike, är med familjen och gör gemensamma aktiviteter.

Jobbar som:  Officiellt Affärsutvecklingschef, inofficiellt Möjliggörare.  

Ordlista

Partner = Samarbetspartner är ett företag som vi samarbetar med för att de har rätt resurser i form av kompetens som våra kunder behöver eller att de breddar vår kompetens som inte vi besitter.

Underkonsult (UK) = En aktiv konsult i uppdrag åt NEKTAB som jobbar för en av våra partners.

Kund = Kunden är den som vi jobbar för. Nätbolag eller tillhörande entreprenörer, även i vissa fall sol & vind- exploatörer.