NEKTAB är ett konsultbolag som har som vision att vara branschens ledande specialister på hållbara elnätslösningar. Vi arbetar inom alla spänningsnivåer med nätägare i Sverige, stora som små. Vi möjliggör för kunderna att stärka upp Sveriges elnät och för den energiomställning som i detta nu pågår.
Men vad tycker egentligen NEKTABs kunder om oss, vår relation och arbetet vi utför?

Den som någon gång jobbat som konsult vet den vedertagna sanningen att hör man inget från kunden, så betyder det att arbetet är bra. Ett konsultbolag har således ganska mycket att vinna på att be sin kund om feedback. ”Genom att ställa frågor till våra kunder får vi en ny infallsvinkel från dem där de får uttrycka sina önskemål. Det blir dessutom ett bra arbetsmaterial för oss att jobba vidare med för att utveckla verksamheten ytterligare.” säger Henrik Hedbom, affärsutvecklingschef på NEKTAB.

Henrik Hedbom, affärsutvecklingschef på NEKTAB.

Under vår och höst 2022 genomförde en extern part djupintervjuer med utvalda personer hos NEKTABs största kunder.

Och resultatet?

”Det var ett strålande bra resultat. Ett övervägande högt betyg av kunderna. Framför allt när det kommer till uppdragens framdrift och kvalitet. Vi levererar det vi ska, har en god kommunikation och en öppen och ärlig dialog. Kunderna är nöjda med både affären och leveransen” säger Henrik.  

Något som dock stack ut var att flertalet kunder angav att deras egen tidsbrist gjorde att det inte fanns tid för något mer, utvecklande arbete, utöver det som är projektspecifikt.

”Oftast gör tidsbristen att vi inte har möjlighet utveckla detaljer i uppdragen för att utmana och förbättra arbetet även för kunden. Kunderna har inte heller tid för den dialogen, vilket framkom i undersökningarna.” säger Henrik.

Undersökningen visade också att kunder dock uppmuntrar dialogen för förbättringar mellan konsulten och kunden. ”I verkligheten kanske det blir svårt att hitta den där tiden, men det är ändå något vi på NEKTAB absolut ska utveckla vidare. Vi behöver gå lite utanför vår komfortzon och våga mer. Inte bara för utveckling av uppdraget utan att även försöka nå längre med kunden d.v.s. att ta sig tiden att samtala om vad vi kan bidra med ytterligare, för att på sikt utöka nyttan av våra tjänster” säger Henrik.

Fortsatt arbete

För att jobba med resultatet har de kundansvariga på NEKTAB gett feedback till konsulterna som jobbar mot de specifika kunderna. Feedbacken har bestått av att delge både det som kunderna sett som bra och det som behöver utvecklas. Nästa steg att jobba med de eventuella beteendeförändringar som krävs. ”En beteendeförändring sker inte på en dag eller två, det tar tid och måste hinna mogna” säger Henrik.

”Vi hoppas att resultatet ska ge oss alla nya insikter och att det ska ge oss en chans till utveckling som konsulter. Vissa kunder har i undersökningarna lyft en enstaka konsult med positiva ord. Kanske ska vi uppmuntra den specifika konsulten att utbilda andra konsulter? Vi har funderingar på mentorskap och så vidare. Det finns massor vi kan jobba med” säger Henrik.

Undersökningarna kommer genomföras årligen, för att NEKTAB ska få en fortsatt förståelse för vad som behöver utvecklas samt upprätthållas och förvaltas. ”Vi ska fortsätta vårda de relationer vi har genom att fortsätta med vårt gemensamma arbetssätt, vårt sätt att agera och vara, både inom bolaget i relationen med varandra och utåt mot våra kunder och partners” säger Henrik.