NEKTAB förstärker teamet Elkraft i Solna

Heikki Relander är nyanställd projektledare på kontoret i Solna sen den 24/8. Heikki har lång [...]

Nektab har fått tilldelning på ramavtal med Sinfra

Sinfra har över 300 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige och är en nationell inköpscentral för [...]

Nektab öppnar nytt kontor i Västerås

Som ett led i att komma närmare våra viktiga kunder i Västmanland så öppnar Nektab [...]

Therese