Vad har en tomatsort och en gammal amerikansk president gemensamt? Båda är namnen på tekniker som kan användas på arbetet för att bli mer effektiv, prioritera rätt och på så sätt också minska stressen. Nedan följer beskrivningar av de båda teknikerna.

Pomodoro – tekniken

Pomodoro-tekniken är en metod som utvecklades av Francesco Cirillo på 1980-talet. Den är uppkallad efter det italienska ordet för tomat (pomodoro) på grund av att Cirillo använde en tomatformad timer när han först testade metoden.

Grundidén bakom Pomodoro-tekniken är att dela upp arbete i korta och koncentrerade intervaller, kända som pomodoros, som varar vanligtvis i 25 minuter. Under varje pomodoro fokuserar du helt och hållet på en specifik uppgift utan att bli distraherad av andra arbetsuppgifter eller störande faktorer.

Efter varje pomodoro tar du en kort paus på cirka 5 minuter. Efter att du har genomfört fyra pomodoros rekommenderas en längre paus på cirka 15-30 minuter för att vila och återhämta dig.

Hur kan Pomodoro-tekniken hjälpa dig?

Syftet med Pomodoro-tekniken är att hjälpa dig att öka din produktivitet genom att skapa en balans mellan fokuserat arbete och regelbundna pauser. Genom att arbeta i korta intensiva sessioner och ge dig själv belöningar i form av pauser, kan du öka din koncentration och samtidigt stressa ner.

Vad behöver jag för att komma igång?

För att använda Pomodoro-tekniken behöver du en timer eller en tidtagar-app för att hålla koll på dina pomodoros och pauser. Det finns också olika digitala verktyg och appar som är specifikt utformade för att hjälpa dig implementera Pomodoro-tekniken i ditt arbetsflöde.

Kom ihåg!

Det är viktigt att komma ihåg att Pomodoro-tekniken kan anpassas efter dina egna behov och arbetsvanor. Vissa personer kanske föredrar kortare eller längre pomodoros och anpassar pauslängderna för att passa deras koncentration och energinivåer. Det handlar om att hitta en balans som fungerar bäst för dig.

Pomodoro – guide:

Eisenhower-matrisen

Eisenhower-matrisen är ett verktyg som används för att prioritera och organisera uppgifter baserat på hur brådskande och viktiga de är. Matrisen är namngiven efter den amerikanska presidenten Dwight D. Eisenhower, som sägs ha använt en liknande metod för att hantera sin tid och arbetsbörda.

Matrisen består av fyra kvadrater, som definieras enligt följande kriterier:

  1. Brådskande och viktigt: Uppgifter som är både brådskande och viktiga hamnar i denna kvadrat. De kräver omedelbar uppmärksamhet och bör prioriteras högst. Det kan vara akuta deadlines, kriser eller viktiga projekt.
  2. Viktigt, men inte brådskande: Uppgifter som är viktiga men inte har en omedelbar deadline eller brådskande karaktär placeras här. Detta kan inkludera långsiktiga mål, planering, strategiarbete eller personlig utveckling. Dessa uppgifter bör prioriteras och tid avsättas för att undvika att de blir brådskande senare.
  3. Brådskande, men inte viktigt: Denna kvadrat innehåller uppgifter som är brådskande men som inte har en stor inverkan på dina övergripande mål eller resultat. Det kan vara störande eller oplanerade uppgifter som behöver åtgärdas omedelbart, men som inte bidrar till din produktivitet eller framsteg.
  4. Inte brådskande och inte viktigt: I denna kvadrat hamnar uppgifter som varken är brådskande eller viktiga. Det kan vara tidsödande aktiviteter, distraktioner eller onödiga sysslor. Det rekommenderas att undvika eller minimera tiden som spenderas på dessa uppgifter för att fokusera mer på det som är viktigt och brådskande.

Genom att använda Eisenhower-matrisen kan du visualisera och prioritera dina uppgifter på ett enklare sätt. Matrisen hjälper dig att fokusera på de mest betydelsefulla uppgifterna och undvika att bli fast i brådskande men mindre viktiga aktiviteter. Genom att använda matrisen kan du bli mer effektiv och effektivisera din tidsanvändning!

Lycka till!