fbpx
Hoppa till innehåll

Snabbare tillståndsprocesser = vinst för dig och för våra kunder

Vi ser en snabb förändring av elnätet. Våra behov av el ökar konstant, samtidigt som klimatförändringar gör att vi måste ställa om till förnybara energikällor. De snabba förändringarna i samhället ställer också krav på snabbare beslutsprocesser hos myndigheterna. Om våra kunder får ett tillstånd att bygga elledningar snabbare, innebär det såklart en vinst för dem men också för samhället i stort. För dig och mig.

Hur lång tid tar det att få ett beslut från EI?

Ja, tyvärr är snabba beslutsprocesser långt ifrån en sanning i dagsläget. Idag kan det ta flera år att få ett beviljat tillstånd att få bygga en elledning.

Myndigheternas beslutsprocess är en rejäl flaskhals, när vi söker tillstånd för att få bygga en elledning. Beslutsprocessen tar tid. Som konsult skriver vi koncessionsansökningar med kvalitet, under en bestämd tidsperiod, men vi kan inte styra över den tid det tar för myndigheterna att komma fram till ett beslut. Nu verkar det dock finnas en möjlighet till förändring hos myndigheterna. Beslutsprocessen ska effektiviseras!

Energimarknadsinspektionen (EI) kommer tillsammans med lantmäteriet och länsstyrelserna ta fram nya arbetssätt för hantering av tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet.  

Elnätet är fundamentalt för att samhället ska fungera, och vi blir mer och mer beroende av el oavsett om vi är hemma, på jobbet eller någon annanstans. Vi kommer i framtiden att behöva förlita oss mer på förnybara energikällor och detta innebär både förstärkning och nybyggnation av elnätet i Sverige.

Snabbare beslutsprocesser är en vinst för oss alla, helt enkelt!

Snabbare tillståndsprocesser är en vinst för alla