fbpx
Hoppa till innehåll

TILLSTÅND & MILJÖ

För ett hållbart samhälle är tillstånd och miljö centrala frågor vid utbyggnad av kraftledningar och annan infrastruktur, både till havs och på land. Våra konsulter har brett spektra i utbildning och kompetens, där vi kan erbjuda vår kunskap och expertis inom tillståndshantering, miljöfrågor och fastighetsjuridik.

 • Koncessionsansökningar
 • Samråd med myndigheter och övriga berörda parter
 • MKB-utredningar
 • Framkomlighetsstudier
 • Fastighetsjuridik, ledningsrätter
 • Förundersökningsmedgivande
 • Intrångs- och markersättningar inkl utbetalningar
 • Inskrivningar av rättigheter
 • Tillståndshandlingar, dispensansökningar
 • Naturvärdesinventeringar
 • Miljöutredning
 • Kulturvärdesutredningar
 • Förorenad mark
 • Markprover
 • Utbildningsverksamhet