Nominerad till årets kraftkvinna 2020

Kraftkvinnorna är en förening som bildades år 2015 med syftet att synliggöra och lyfta de kompetenta kvinnorna inom energibranschen och att motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i branschen (Kraftkvinnorna 2020). Kristin Boman som arbetar som affärsområdeschef för Markåtkomst på NEKTAB är en av de nominerade att bli Årets Kraftkvinna 2020.

Kristin Boman på NEKTAB är nominerad till Årets Kraftkvinna 2020.

”Det känns fantastiskt roligt och hedrande att bli nominerad bland så många förebilder och starka kvinnor som arbetar inom energisektorn”

Jämställdhet på NEKTAB

Energisektorn har länge dominerats av män. Enligt energiminister Anders Ygeman är ökad jämställdhet en grundläggande rättvisefråga och avgörande för att fler kvinnor ska känna sig välkomna i branschen (Regeringen 2020).

NEKTAB  eftersträvar fler rekryteringar av kvinnor inom affärsområden i bolaget som fortfarande domineras av män, och strävar efter att öka jämställdhet i hela bolaget. Affärsområdet Markåtkomst är ett exempel där kvinnor tar plats bredvid männen. Bland medarbetarna inom affärsområdet är över 50 % kvinnor och av gruppcheferna på affärsområdet är också 50% kvinnor.

Kvinnor i NEKTABS ledningsgrupp och styrelse

Av Ca 55 000 företag i Sverige har 39% minst en kvinna i styrelsen. I resterande styrelser sitter enbart män. Av de totalt ca 160 000 styrelseledamöterna är endast 19% kvinnor (Almi företagspartner 2019). NEKTAB sticker ut i statistiken som ett bolag där lika många kvinnor som män finns representerade i ledningsgrupp och nästan lika många kvinnor som män i styrelsen. I ledningsgrupp och styrelse är 50% respektive 40% kvinnor.

”Vi behöver fler kvinnor till branschen. Det finns stora utmaningar för att lösa klimatomställningen och energibranschen är verkligen framtiden”

Källor

Kraftkvinnorna 2020. Om kraftkvinnorna. [https://www.kraftkvinnorna.se/om-kraftkvinnorna/]

Regeringskansliet, 2020. Uppdrag till myndigheter ska öka jämställdheten i energisektorn.

[https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/uppdrag-till-myndigheter-ska-oka-jamstalldheten-i-energisektorn/]

Almi företagspartner, 2019. Endast marginellt fler kvinnor i ledning och styrelser.

[https://www.breakit.se/pressreleaser/3229954/endast-marginellt-fler-kvinnor-i-ledning-och-styrelser]