Pressmeddelande 2023-06-26

NEKTAB kammar hem sina största uppdrag någonsin mot Svenska kraftnät

Tack vare god kvalitet och sina duktiga konsulter har NEKTAB framgångsrikt vunnit två av de största uppdragen i företagets historia, mot Svenska kraftnät. Uppdragen motsvarar hela 21 heltidstjänster under ett år!

NEKTAB har fått förtroendet att söka tillstånd för och projektera förnyelsen av Svenska kraftnäts 400 kV ledning mellan Hallsberg, Timmersdala och Stenkullen – en ledning som är cirka 21 mil lång. Uppdragen omfattar framtagning av underlag till olika typer av tillståndsansökningar, för- och detaljprojektering, markundersökningar och projektering av rivning av ledningen. Arbetet rivstartar direkt och merparten av uppdraget beräknas vara klart 2027.

Vi skapar förutsättningarna för expansion av förnybara energislag

I Västra Götaland växer snabbt behovet av elkraft. Förnyelsen av den 21 mil långa 400 kV ledningen är en grundbult i att möjliggöra för industriers elektrifiering, batterifabriker i Mariestad och på Hisingen i Göteborg samt de förnybara kraftslag som planeras i Skaraborg.

NEKTAB är med och lägger grunden till ett stabilt elnät som säkrar elförsörjningen till mer förnybar energi i väst. Det känns ärofyllt och spännande att vi får vara med att skriva ett stycke historia.

Henrik Hedbom, Affärsutvecklingschef på NEKTAB.

Lysande konsulter

Under femton år har NEKTAB stadigt utvecklats till det starka konsultbolaget vi är idag, som kan lösa stora komplexa uppdrag. Vi kommer att ta oss an 24 000 timmars projektering, 15000 timmars tillståndsarbete och 600 dagars markundersökning, tack vare samarbete med kunniga partners. Våra 375 lysande konsulter gör oss till en helhetsleverantör som kan erbjuda de allra flesta tjänster elkraftbranschen behöver.

NEKTAB strävar efter att vara de ledande specialisterna inom elnätslösningar, som arbetar med att designa Sveriges elnät tillsammans med våra partners och kunder. Vi har kunskap inom projektering, tillstånd, GIS, markförhandling, jordningsteknik, konstruktion med mera och arbetar för att driva på en hållbar utveckling och att möjliggöra för energiomställningen.  

Kontakt

Henrik Hedbom, Affärsutvecklingschef

henrik.hedbom@nektab.se

Tele: 076 115 56 03