På Öland finns värdefulla naturmiljöer som behöver skyddas från exploatering. Samtidigt så är viss bebyggelse nödvändig för att säkerställa att människor har ett säkert elnät. Hur går det ihop? Går det att skydda naturen men ändå rusta upp elnäten? Svaret är ja! Läs mer om hur vi på NEKTAB gör just det.   

Dessa stolpar är mycket gamla och behöver bytas ut.

Stolpar från 50-talet

På Öland är ledningsnätet gammalt. Jättegammalt! Ja, det är så gammalt, att det inte klarar av att hantera all del el som boende på Öland behöver. Dessutom bestämmer den s.k. regleringsmodellen att de elnät som brukas inte får vara äldre än 40 år. ”Vissa stolpar är så gamla som från 50-talet” säger Micke Glans på sin breda halländska. Micke är beredare på NEKTAB sedan 2017, och jobbar just nu med att bereda nytt elnät på Öland tillsammans med uppdragsgivaren E.On och entreprenören Skandinavisk Elkraft AB.  

Den skyddsvärda naturen

Micke berättar att Öland har mycket värdefull natur att ta hänsyn till. I Ölandsprojektet har Micke stött på både den sårbara läderbaggen som bygger bo i gamla ihåliga trädstammar och den starkt hotade ängshöken som det bara finns ett fåtal reproduktiva individer kvar av. Samtidigt som elnätet måste rustas upp, ska hänsyn tas till djurarter som dessa.

Men ett projekt av detta slag involverar många människor, med olika kunskap.  Att bereda för ett nytt elnät är därför något som kräver samarbete mellan både de tekniska specialisterna, de som är specialister på tillstånd och miljöbalken och specialisterna ute på fält, d.v.s. entreprenörerna som ska utföra jobbet.

Tillståndsansökning – hur går det till?

På Nektab jobbar Hampus Carlson som är Ölandsprojektets tillståndsspecialist. Han berättar att han bland annat har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen att få genomföra arbetet att bygga det nya elnätet. ”Tillståndsansökningar beskriver vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras, och sist men inte minst vilka skyddsåtgärder som behövs för att vi ett så bra sätt som möjligt kunna bygga det nya elnätet, utan att förstöra naturen”, säger Hampus. När och om tillståndet beviljas av Länsstyrelsen förs kraven från beslutet in i en beskrivande plan, en s.k. miljöplan.

Miljöplanen – vägvisaren som räddar naturen

Miljöplanen är ett mycket viktigt dokument. Det är denna plan, som entreprenörerna har till hands ute på fält där det finns tydliga beskrivningar och kartor som visar var och varför en skyddsåtgärd ska utföras. När en skyddsåtgärd utförs, undviks negativ påverkan på djur och natur.

Vad är en skyddsåtgärd?

Ett exempel på en skyddsåtgärd i detta projektet har varit mätning av träds omkrets. Om omkretsen är större än ett visst mått, då ska trädet inte tas ned, eftersom det kan vara en viktig boplats för den sårbara läderbaggen. ”På så vis har de mest skyddsvärda träden fått stå kvar och vi har anpassat byggnationen efter det”, säger Micke.  

Det går alltså att skydda värdefull natur och att samtidigt visa hänsyn till viktiga naturmiljöer. Det är Nektab, E.On och Skandinavisk Elkraft AB ett levande bevis på.