PARTNERUPPDRAG

Våra samarbetspartners, såväl små som stora företag, fyller en viktigt roll när vi levererar helhetslösningar och expertis till våra kunder. Tillsammans besitter vi en bred kompetens. Vill du samarbeta med oss och vara en del av vårt nätverk, är partnerskap det perfekta win-win-konceptet. Vi får löpande in nya spännande projekt i våra olika kompetensområden.

Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fylla i nedanstående formulär längre ner på sidan.

Kontrollansvarig KA enligt PBL för ny station i UT13 Grundfors

Grundfors
Uppdragsstart: 2020-04-27
Kontrollansvarig enligt PBL ska i projekt Grundfors företräda kund och ansvara för att det finns kunskap och.....

Kontrollanläggningsingenjörer 2020/675

Sundbyberg/Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-05-01
Detta avrop omfattar två kontrollanläggningsingenjörer. Kompetens och erfarenhet • Konsulten skall behärska.....

Tre tekniska resurser med ansvar för mark- och byggfrågor i ställverksprojekt (Svk 2020/696)

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-05-01
Uppdraget innebär arbete i olika faser, bland annat nedan angivna faser. Upphandlingsfas: Konsulten ska vara.....

Kraftsystemanalytiker för sammanslagning av balans- och felströmsmodell (Svk 2020-593)

Sverige
Uppdragsstart: 2020-04-10
Syfte Arbetet med Sammanslagning av balans- och felströmsmodell går ut på att lägga samman nollföjds- och.....

Resurskonsult Skydd och kontroll (reläskyddsingenjör) 2020/676

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-05-01
Arbetsuppgifter Genomföra beräkningar för att ta fram reläinställningsplaner inför underhålls-provning,.....

Säkerhetsrevisorer av SUA-upphandling entreprenader

Uppdragsstart: 2020-04-06
Söker tre stycken konsulter som kan genomföra säkerhetsrevisioner över hela Sverige , med förmåga och erfarenhet.....

Bygg- och markkontrollant ombyggnad ställverk FT312 Östansjö 2020/552

Östansjö
Uppdragsstart: 2020-04-01
I arbetsuppgifterna ingår att: • Löpande kontrollera utförande för markarbeten, betongkonstruktioner och.....

Kontrollanläggningsingenjör 2020/408

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-08-01
Omfattning Cirka 500 timmar under avtalstiden. Uppskattad omfattning ska ses som en kvalificerad gissning. Det framtida.....

Resurskonsult Skydd och kontroll 2020/466

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-05-01
Genomföra beräkningar för att ta fram reläinställningsplaner inför underhålls-provning, tillfälliga.....

Kraftkabelingenjör som resurs (Client rep) (2020-344)

Helsingborg
Uppdragsstart: 2020-03-02
Konsulten ska ingå i en grupp av individer som ska utgör beställarens representant under entreprenaden för delar.....

Projektledare för ledningsprojekt (2020-333)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-05-01
Ledningsprojekt Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte att på förhand fastställa vilka.....

Kraftkabelingenjör som resurs ( 2020/320)

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-03-01
Konsulten ska bl.a. vara beställaren behjälplig med ritningsgranskning och doku-mentationsgranskning. Konsulten ska.....

INTRESSEANMÄLAN PARTNER:

Är du nyfiken på att ingå ett partnerskap med NEKTAB? Vad kul! Vi är nyfikna på dig också. Fyll i formuläret på denna sida och berätta mer om dig själv i en allmän intresseanmälan, så återkopplar vi till dig så snart vi kan.

Vi ger dig möjlighet till nya affärer. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

INTRESSEANMÄLAN PARTNER: