Som ett led i att komma närmare våra viktiga kunder i Västmanland så öppnar Nektab nytt kontor i Västerås. Genom att etablera kontoret så skapar vi också goda förutsättningar att rekrytera kompetent personal i regionen och att uppnå våra högt ställda miljömål genom minskat resande.

Vi finns på Ängsögatan 2