Nektab har genomgått ISO certifiering inom områdena för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Ledningssystemet uppfyller kraven i standarderna: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt  ISO 45001:2018 Certifikat gäller Tekniska konsulttjänster med helhetslösningar inom elkraft.