NEKTAB har tilldelats ramavtal med Vattenfall AB inom samtliga kategorier.

Ramavtalet omfattar Vattenfall AB och dess svenska dotterbolag Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, Svensk Kärnbränslehantering AB, Vattenfall Services Nordic AB, R&D, Vattenkraft, Vindkraft samt Vattenfall AB:s Värme, stabsverksamheter avseende befintlig och ny elproduktionsverksamhet.

NEKTAB är stolta över att få bidra till den fortsatta omställningen till grön energi genom utbyggnaden av vind- vatten- och solkraft.

Ramavtalet gäller t.o.m. 2023-12-31 med option om ytterligare 2 år, som längst till 2025-12-31. 

NEKTAB har lång erfarenhet som en helhetsleverantör till Vattenfall och ser fram emot den fortsatta resan tillsammans där vi med smarta och hållbara lösningar kommer att kunna bidra till framtidens elproduktion.

Vår styrka i att sätta samman helhetsteam med egna konsulter och partners är unik och är en förutsättning för att kunna landa detta breda ramavtal.

Henrik Hedbom, Affärsutvecklingschef på NEKTAB;

”Det här ramavtalet innebär en fantastisk möjlighet för NEKTAB att växa som företag och är en fin möjlighet för våra anställda konsulter och partners att få medverka på resan mot en mer fossilfri värld”.

Vid frågor kontakta

Affärsutvecklingschef Henrik Hedbom 010-138 06 06

VD Marthin Pettersson 010-138 06 13