Våra lantmätare på NEKTAB jobbar bland annat med att säkra markåtkomsten för elnätsbolagens elanläggningar, så att man slipper onödiga kostnader.

När markägare vill nyttja sina fastigheter inkommer förfrågningar till elnätsbolagen om förflyttningar av elanläggningar. Det kan till exempel vara fråga om att en markägare vill ta bort en kabel som är nedgrävd på dennes mark.

Vad händer om det inte finns någon rättighet för en elanläggning?

Problem kan uppstå för elnätsbolagen, om det skulle visa sig att elanläggningen (exempelvis en kabel) inte tryggas av en rättighet. Finns det inte något avtal eller någon annan typ av markupplåtelse som ger nätägaren rätt att ha anläggningen där – ja, då är det ofta nätägarens skyldighet att betala för att flytta, eller ta bort den från markägarens fastighet, om hen ber om det.

Elnätsbolagen kan minska kostnaderna drastiskt

Genom att säkra markåtkomsten för elanläggningarna innan dess att en markägare begär en flytt av en elanläggningen, tror vi att nätbolagen skulle kunna minska flyttkostnaderna drastiskt.

Hur ser rättigheterna ut för ert befintliga nät?

Kontakta oss, så kan vi hjälpa er att lösa problemet.