LOKALNÄT

NEKTAB besitter gedigen kompetens inom lokalnät. Våra elkraftsingenjörers kunskap och erfarenhet gör att vi kan möta våra kunders behov och leverera kompletta och smarta lösningar för kraftledningar i mark, vatten och luft. Teknik och miljö samverkar för ett hållbart samhälle.

 • Nätanalyser                                          
 • Nätplanering
 • Dokumentation
 • Projektering
 • Beredning
 • Projektledning
 • Byggledning
 • Besiktning
 • Underhålls-, drift- och avbrottsplanering
 • Förfrågningsunderlag
 • Utbildningsverksamhet
 • Nätstationer
 • Gatubelysning