En dag i fält!

En del av ett beredningsuppdrag är att ta sig ut i fält för att få en bild av verklighten.

”Uppdraget som jag har nu är att ta fram beredningshandlingar att utföra underhållsåtgärder på en lokalnätslinje”, säger Emil Nordstrand som tagit sig ut i fält en vacker vinterdag i januari. En rötskade- och flygbesiktning är utförd och nu består fältarbetet av att tex bedöma framkomlighet för att kunna utföra stolpbyten, sträcka stag eller byta skadade isolatorkedjor bland annat.

”Då stolparna ibland står långt ifrån närmaste farbara väg innebär det en del vandring för att komma fram till platsen. Det gäller att, om möjligt, att välja dag efter väderprognos” säger Emil.

Rejält med snö att trampa fram i!

Hackspett i farten!

Under en tidigare besiktning har man kunnat konstatera att en hackspett hackat ett stort hål rätt igenom stolpen. Man har sedan stöttat upp sidorna och satt ett nät runt stolpen för att den ska hålla ett tag till. Hackspettar är som bekant kända för sin förmåga att hacka eller banka på trä för att söka efter föda eller skapa bon.

Ett hål rätt igenom stolpen orsakat av en hackspett.