Få hjälp direkt

– kontakta gruppchef

Christian Olsson
Gruppchef Elkraft Norr

christian.olsson@nektab.se

FRÅN UTREDNING TILL SLUTDOKUMENTATION

Vi arbetar med hela processen

Konsulterna inom transmission- och regionnät arbetar i huvudsak som kraftledningsprojektörer inom spänningsnivån 130 kV och upp till 400 kV. Man arbetar med hela processen, från dess att utredning sker kring vart det behövs nya ledningar till dess att en ledning är byggd och slutdokumentation görs. I flertalet uppdrag sker samarbete med GIS, Markåtkomst och Tillstånd. Uppdragen är många, däribland nybyggnation av kraftledningar för nyanslutning av vindkraftparker.

Kontakta gruppchef

Vi kan hjälpa till med:

 • Projektering
 • Konstruktion
 • Dokumentation
 • Tekniskt stöd
 • Projektledning
 • Nätplanering
 • Koncessionsutredningar
 • BAS-P
 • Geoteknik
 • Byggledning
 • Besiktning
 • Besiktningsåtgärder
 • Underhålls-, drift- och avbrottsplanering
 • Nätanalyser
 • Nätberäkning
 • Förfrågningsunderlag