Ett nytt elnät i teorin

Inom området lokalnät och fiber arbetar konsulterna främst med nät som omfattar spänningsnivå 0,4 – 24 kV samt fiber. Projektörerna skapar förutsättningarna för ett nytt elnät i teorin – man tar fram det teoretiska underlaget, gör nätberäkningar på överliggande nät och dimensionerade beräkningar på nätstationer och kabel. Beredarna tar sedan fram kostnadseffektiva lösningar på hur elledningar ska placeras ut med hänsyn till bl.a. markägare, natur och kulturmiljö. Det tas fram en detaljerad arbetsbeskrivning. Projektledarna driver sedan arbetet i utförandefas d.v.s. byggnationen av ledningen.

Kontakta gruppchef

Vi kan hjälpa till med:

 • Projektering
 • Beredning
 • Projektledning
 • Nätplanering
 • Nätanalyser
 • Nätstationer
 • Nätberäkningar
 • Dokumentation
 • Byggledning
 • Besiktning
 • Underhålls-, drift- och avbrottsplanering
 • Förfrågningsunderlag
 • Utbildningsverksamhet
 • Gatubelysning
 • Mätarbesiktning
 • Mätarbyten