Få hjälp direkt

– kontakta gruppchef

Marcus Detterberg
Gruppchef Lokalnät Elkraft och fiber samt Jordningsteknik

Marcus.detterberg@nektab.se

Jordningsteknik

Jordning är en viktig aspekt av elektrisk säkerhet eftersom det minskar risken för elektriska stötar och skyddar människor och utrustning från strömgenomgång och överspänning. En jordningstekniker arbetar med att skapa en säker och tillförlitlig jordning av elektriska system och utrustning. Våra konsulter utför jordtagsmätningar och mätning av beröringsspänningar på direktjordade ställverk, impedansjordade ställverk samt längs kraftledningar.

Mätning sker med beprövade mätsystem i enlighet med SS-EN 50522 & EBR U 602.5.

Kontakta gruppchef

Inom jordnings-
teknik kan vi hjälpa till med:

  • Jordtagsmätningar
  • Mätning av beröringsspänningar
  • Starkströmsmetoden
  • Svagströmsmetoden