NEKTABs vision är att med ledande expertis inom smarta elnätslösningar driva på utvecklingen av ett hållbart samhälle. Man kan säga att vi arbetar för att frambringa framtidens elnät och att hjälpa bolagen att uppnå de visioner de har kring att göra elnätet smartare.   

Men vad är egentligen ett smart elnät?

Smarta Elnät

Till skillnad från de traditionella elnäten, har framtidens smarta elnät mycket att leva upp till. Det ska på ett miljömässigt hållbart och kostnadseffektivt sätt se till att konsumenterna har en konstant tillgång på el oavsett om utbud och efterfrågan samt väder och vind varierar. 

Förnybar el

Inom en 25-årsperiod kommer en stor del av den elproduktion som finns idag att fasas ut, för att i stället bereda plats för den förnybara elkraften. Enligt Energimyndigheten kommer till exempel vindkraften öka med ca 100 TWh fram till 2050. Ett smart elnät ska kunna hantera all den förnybara elen. Detta innebär att elproduktionen liksom vädret kommer att variera. Är vädret gott med efterfrågan på elen är låg, måste ett smart elnät kunna lagra el. Om efterfrågan är hög men produktionen låg måste det finnas reservkraft.

Elfordon

Samtidigt blir vi blir allt fler på vår planet. Vi använder allt fler elbilar och elcyklar för att ta oss till olika platser. Ett smart elnät ska kunna hantera laddningen av alla våra fordon.  

Styrsystem

Även vi som konsumenter måste hänga med i omställningen. Till 2024 års slut skall alla elmätare i våra hem ha timmätning, vilket innebär att du som konsument kan följa upp elanvändningen under dygnets alla timmar. Därmed har också alla bolag möjlighet att aktivt parera belastning tillsammans med sina kunder. Om belastningen är hög på elnäten kan konsumenter tillfälligt stänga av delar av sin elanvändning. Styrsystem och elmätare måste helt enkelt också vara smarta.  

NEKTABs lösningar

Alla de behov som våra framtida jag kommer behöva, kan hanteras av ett smart elnät. Vi på NEKTAB är stolta över att vara en del av omställningen till det. Vi förverkligar elnätsbolagens visioner kring om att skapa framtidens elnät.

I detta nu hjälper vi till att planera för nya vindkraftparker. Vi arbetar med att hitta rätt väg för ledningarna att gå, för att på ett så miljövänligt sätt som möjligt kunna nå fram till anslutningspunkten utan att förstöra viktiga typer av livsmiljö för insekter och djur. Materialet ledningarna byggs av ska vara av den bäst möjliga för att inte skada miljön med kemikalier och gifter. Projektörerna projekterar lokal- region- och stamnätsstationer där vi bidrar med tekniska lösningar för kommunikation mellan olika delar av elnätet. Vi genomför kraftsytemanalyser av regionnätet för att se hur nätet ser ut och bör se ut i framtiden. Våra beredare arbetar med att planera för nedgrävningar av befintliga luftledningar för att säkerställa att morgondagens elkonsumenter ska ha el även om vädret blir alltmer extremt. Tillsammans skapar vi smarta elnätslösningar på ett kostnadseffektivt sätt och för en hållbar framtid.  

På NEKTAB jobbar vi i nutid, med framtidens elnät.

Vill du veta vad medarbetare tycker om att jobba på NEKTAB? Gå in här.