Tag Archives: flyttkostnad

Hur kan nätbolagen minska sina kostnader? Det vet vi!

Våra lantmätare på NEKTAB jobbar bland annat med att säkra markåtkomsten för elnätsbolagens elanläggningar, så [...]