fbpx
Hoppa till innehåll

SKOG & MARK

Efterfrågan på skog- och markfrågor är stort. Våra lantmätare, skogsmästare, markförhandlare mfl besitter stark teoretisk kunskap men också en bred erfarenhet från fältarbete inom elkraft men också annan infrastruktur.

 • Markförhandling
 • Fastighetsrättsliga frågor
 • Intrångsvärderingar skog och mark
 • Markägarfrågor
 • Upphandling, planering och samordning av avverkning och skogsentreprenader
 • Markavtalshantering inkl inskrivning hos myndighet
 • Underlag för skogliga åtgärder
 • Stämpling och rotposterbjudanden
 • Projektledning
 • Besiktning
 • Skadereglering
 • Utbildningsverksamhet