Dags att höja skrivborden! (Tack Emil Nordstrand för den fantastiska skådespelarinsatsen!)

Ett långvarigt stillasittande jobb är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade fysiska besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2, skriver arbetsmiljöverket . NEKTAB vill därför utmana oss själva och andra genom att anta det vi kallar för Rörelseutmaningen!

På NEKTAB har vi delat ut två olika typer av bingo-brickor där en ruta motsvarar en fysisk aktivitet. Bingobrickorna är uppdelade i en ”grön” som är mindre fysiskt krävande och en ”blå” som är mer fysiskt krävande. Man väljer själv den bingobricka som passar en bäst. (Se bingobrickor nedan.) Och sedan är det bara att kryssa! Målet är att lyckas kryssa fyra bingorader med förhoppningen att få in nya rörligare rutiner i vardagen.

Antar du utmaningen?

Glöm inte att tagga #rörelseutmaningen och #nektab i sociala medier.