Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2023-09-05

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Kraftsystemanalytiker

Förfrågan inkom

2023-08-25

Uppdragsledare

Marcus Neumann

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

2023-09-01

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

2023/2626 - Kraftsystemanalytiker Flowbased-gruppen

START

SLUT

ORT

Sundbyberg

Uppdragsbeskrivning

Som Kraftsystemanalytiker kommer du att arbeta med att hjälpa verksamheten införa nya sätt att hantera och analysera kapaciteter och drift-säkerhet. Konsulten tillhör Driftanalys och är en brygga mellan verksamheten och projekten. Arbetet innebär nära kontakter med andra enheter inom samt med elmarknadens aktörer, så väl nationellt som internationellt.
Det kan även finnas ett behov att delta i andra projekt som drivs för att utveckla och effektivisera verksamheten.

Arbetsuppgifter
• Delta i arbetet med att införa nytt sätt att räkna fram kapaciteter
• Delta och genomföra aktiviteter och arbete inom enhet Driftanalys så som
o Göra kraftsystemanalyser med tonvikt på överlastproblematik, spänningsdynamik och kraftsystemstabilitet
o Beräkna överföringskapaciteter med fokus på driftsäkerhet
o Optimera driftförhållanden
• Genomföra mindre utredningsarbete

• Göra djuplodande analyser av nya krav som kommer till enhet Driftanalys för hantering
• Du säkerställer koordinering av aktiviteter gentemot intressenter inom Svenska kraftnäts organisation och inom program SIRSCI
• Delta i projektteam för att utveckla och implementera nödvändiga arbets-processer och rutiner
• Samordna verksamhetskrav med verksamhetsspecialister, IT-krav och IT-arkitektur
• Aktivt delta i programmets projekt som sakkunnig från verksamheten
• Ev leda framtida delprojekt
• Arbeta med införandet av nya tjänster i samarbete med Nordiska RCC
• Du kommer kunna ta del av tidigare gjort arbete inom området samt gjorda erfarenheter från andra länder i projektarbetet för att kunna utvär-dera och föreslå bra lösningar
• Du kommer att fungera som en brygga mellan verksamheten och program-met för att säkerställa att verksamhetens behov blir uppfyllda i de kom-mande leveranserna från programmet och i samarbete med våra nordiska kollegor

Ska-krav
Utbildning (Svenska kraftnät kan på begäran kräva in bevis för utbildning eller cer-tifikat):
• Konsulten skall ha akademisk examen, civilingenjör inom elektroteknologi, elkraft eller annan akademisk utbildning med relevant innehåll
Kompetens och erfarenhet
• Konsulten skall ha minst 4 års relevant arbetslivserfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom kraftsystems-branschen
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med kraftsystemanalyser, planering av elnät och processer kopplat till nätutveckling.
• God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och eng-elska
• God analytisk förmåga

Placering
Sundbyberg.
100 % av en heltidstjänst