Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2023-09-05

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Kraftsystemanalytiker

Förfrågan inkom

2023-08-24

Uppdragsledare

Christian Olsson

Kompetensnivå

Nivå 2

Sista datum för frågor

2023-09-01

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

2023/2653 - Kraftsystemanalytiker - nätkodskoordinator

START

2023-11-01

SLUT

2024-10-31

ORT

Sundbyberg

Uppdragsbeskrivning

Nätkodskoordinator kommer tillsammans med en senior kollega att utveckla området. Du kommer att arbeta med insamling av information samt bidra till det systematiska utvecklingsarbetet. Vidare innebär rollen att säkerställa och kvalitetssäkrar, de dokument som krävs enligt aktuell nätkod. Du kan komma att förbereda underlag och genomgång inför in-lämnande av metoder till tillsynsmyndigheter, bidra till att den interna doku mentationen kring arbetet med förordningen är aktuell samt tillse att övrig dokumentation
Införa processer och rutiner för linjeverksamheten samt delta i utbildning av resurser inom verksamheten för nätkodsområdet.
Det kan även finnas ett behov att delta i annat utvecklingsarbete inom avdelningen eller i olika projekt som drivs för att utveckla och effektivisera verksamheten.
Du kommer att tillhöra avdelningen Drift, enhet Driftstöd, som är en avdelning på Systemdivisionen.

Arbetsuppgifter
• Insamling information
• Ta fram nödvändiga dokument till tillsynsmyndigheten
• Säkerställer koordinering av aktiviteter gentemot intressenter inom Svenska kraftnäts organisation
• Aktivt delta i utvecklingsarbete i samarbete med projekt som sakkunnig från verksamheten
• Bidra med införandet av nya tjänster i samarbete med Nordiska RCC och Entso-E
• Du kommer kunna ta del av tidigare gjort arbete inom området samt gjorda erfarenheter från andra länder i projektarbetet för att kunna utvär-dera och föreslå bra lösningar
• Du kommer att fungera som en brygga mellan verksamheten och program för att säkerställa att verksamhetens behov blir uppfyllda i de kommande leveranserna från program och projekt i samarbete med våra nordiska kollegor

Skall krav
Utbildning
• Konsulten skall ha akademisk examen, civilingenjör inom elektroteknologi, elkraft eller annan utbildning med relevant innehåll
Kompetens och erfarenhet
Konsulten skall ha minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet samt dokumenterad erfarenhet av följande områden:
• Erfarenhet av arbete inom kraftsystemsbranschen
• Arbete med kraftsystemanalyser, planering av elnät och processer kopplat till nätutveckling
• God analytisk förmåga
• God förmåga att dokumentera metoder, förutsättningar, indata samt presentera resultat på ett strukturerat och pedagogiskt sätt med tydligt formu-lerade slutsatser och rekommendationer
• Erfarenhet av internationellt arbete
• God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska

Placering
Sundbyberg
Omfattning
80-100 %