Teknikområde

Förmedling

Sista ansökningsdag

2023-07-09

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Besiktningsman–stål

Förfrågan inkom

2023-07-03

Uppdragsledare

Ludvig Edman

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

2023-07-06

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

2023/2248 - Byggledare mark inför nya ställverksanläggningar i Tandö

START

2023-01-01

SLUT

2024-12-31

ORT

Malung-Sälen

Uppdragsbeskrivning

Omfattningen av uppdraget beräknas till cirka 1500 timmar fördelat över uppdragstiden enligt avsnitt 1.5. Byggledning på anläggningsplatserna bedöms till ca 3-4 gånger per vecka under entreprenadtiden.

I arbetsuppgifterna som byggledare ingår att:
 Delta i projektarbete från uppdragsstart till att utförandeentreprenaden är avslutad. Löpande rapportera arbetets fortskridande till projektets markresurs.
 Leda- och protokollföra teknikmöten.
 Delta vid byggmöten.
 Byggledning under entreprenadtiden.
 Granskning av markprojektörens handlingar.
 Löpande kontrollera utförande för markarbeten mot förfrågningsunderlag. Kontinuerlig dokumentering och rapportering av utförande.
 Bistå vid kontroll och beräkning av tilläggs- och ändringsarbeten.
 Uppföljning av mängder enligt teknisk beskrivning (vanligtvis uppförda i enlighet med AMA).
 Vid besök på sajt ska konsulten kunna kontrollera grundläggande efterlevnad av arbetsmiljö- och miljökrav, till exempel skyddsutrustning och dokumentation efter instruktioner från beställaren.
 Delta vid slutbesiktning av utförandeentreprenaden.
 Kunna vara behjälplig vid eventuella frågeställningar efter entreprenadavslut.