Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2023-07-09

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Kontrollant– mark

Förfrågan inkom

2023-07-02

Uppdragsledare

Christian Olsson

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

2023-07-06

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

2023/2224 Byggkontrollant i stationsprojekt med erfarenhet av ledning

START

2023-08-01

SLUT

2025-12-31

ORT

Rätan

Uppdragsbeskrivning

Omfattningen av uppdraget beräknas till cirka 800 timmar fördelat över uppdragstiden

Placering
Eget kontor samt platsbesök på sajt. Kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen minst 1 gång i veckan. Närvaron på plats kan variera med behovet av samordning och kontroller.
Rätan ställverk ligger belägen i Jämtlands län ca 110 km söder om Östersund.
Närhet till arbetsplatsen är en fördel för miljön och meriterande för uppdraget.

Utbildning
 Konsulten ska ha relevant utbildning för kompetensområdet
 Konsulten ska ha klass 1-utbildning platsgjuten betong enligt Svenska betongföreningen senast vid uppdragsstart
 Konsulten ska ha erfarenhet från ledningsbyggnation
 Konsulten ska ha ESA -utbildning enligt gällande branschpraxis innan uppdragsstart, intyg eller bokningsbekräftelse ska bifogas anbud
Kompetens och erfarenhet
 Konsulten ska ha minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet