Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2023-07-29

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2023-06-30

Uppdragsledare

Christian Olsson

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

Projektledare Regionnät

START

2023-09-01

SLUT

2024-02-28

ORT

Luleå

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget består i att tillhandhålla en erfaren (>7 år) huvudprojektledare som kan driva egna
huvudprojekt och utgöra stöd till projektledare för samordning av
genomföranden av anläggningsinvesteringar inom regionnätsledningar och regionnätsstationer
(40‐130 kV). Omfattning är upp till 100% av en heltid på månadsbasis.

Kunskap och erfarenhet att leda projekt och projektmedlemmar mot den gröna omställningen i
norr och våra behov att möjliggöra distributionen av el. Vi behöver en erfaren ledare som drivit
större projekt och som är van att samordna underprojekt och hantera kopplingar till
beroendeprojekt.
Skall inneha gedigen kunskap och dokumenterad/refererad erfarenhet av följande egenskaper:
‐ Ledare, kunna leda alla typer av människor
‐ Kundfokus ‐ van vid starka externa parter
‐ Kommunikation ‐ Duktig på intern och extern kommunikation
‐ Strukturerad ‐ ta fram och förvalta komplexa tidsplaner, ekonomi, resurshantering
‐ Strategiskt tänk ‐ kunna lyfta blicken och sammanfatta på managementnivå
‐ Teknik förståelse ‐ Lätt att förstå teknik, dock inget krav på elkraftkompetens
Kompetensnivå: 4, 10 års erfarenhet.
Arbetet avser primärt Norra Norrland (NNO).

Beställaren äger rätt att nyttja en option om eventuell förlängning av uppdraget med
6+6+6 månader för angivna kompetenser.