Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2023-08-29

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

MKB-konsult

Förfrågan inkom

2023-06-29

Uppdragsledare

Christian Olsson

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

kommande upphandling, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), för- och detaljprojektering av nya 400 kV-ledningar i Inlandspaketet.

START

2023-09-01

SLUT

2030-01-01

ORT

Västerås

Uppdragsbeskrivning

Informera er om en kommande gemensam upphandling av miljökonsekvensbeskrivning (MKB), förprojektering och detaljprojektering av nya 400 kV-ledningar i Inlandspaketet

https://www.svk.se/aktorsportalen/inkop-och-upphandling/information-om-aktuella-upphandlingar/information-om-kommande-upphandling-i-projektet-inlandspaketet/