Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2023-01-29

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2023-01-16

Uppdragsledare

Marcus Neumann

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

2023/57 Projektledare NordSyd Nivå 4

START

2022-03-01

SLUT

2026-12-31

ORT

Sundbyberg

Uppdragsbeskrivning

Detta avrop omfattar en eller flera projektledare. Lämna in ett anbud per konsult ni offererar.
En stor del av Sveriges stamnätsledningar och stationer börjar uppnå sin livslängd och behöver förnyas inom kort. Programmet NordSyd har därför initierats och omfattar såväl närliggande åtgärder som mer långsiktiga åtgärder.
De huvudsakliga effektmålen för NordSyd är att ska kunna upprätthålla ett driftsäkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt stamnät samt ansluta producenter och förbrukare. Programmet är i dagsläget planerat att vara avslutat under 2040.
Uppdraget omfattar att vara projektledare för ledningsprojekt inom program NordSyd.
Då konsulten kommer att arbeta i en linjeroll kan uppdraget, efter överenskommelse, även omfatta arbete inom andra av anläggningsprojekt.

Avtalstid
Snarast möjliga start, dock senast 2022-03-01 till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.

Säkerhetsprövning av konsult
Säkerhetsprövning med registerkontroll av konsult krävs för det här uppdraget.
Krav på säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsprövning samt registerkontroll gäller även eventuella underleverantörer.

Ska-krav
Utbildning
• Konsulten ska ha genomgått ESA utbildning. Kursintyg skall bifogas anbudet och måste vara giltigt. Alternativt ska kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta ska styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.
• Konsulten ska ha gått en Bas-P och Bas-U kurs under de senaste åren. Kursintyg ska bifogas anbudet och får inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. Alternativt ska kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta ska styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.
• Konsulten ska ha utbildning i entreprenadjuridik (t.ex. AB 04, ABT 06 eller AMA).
• Konsulten ska ha en civilingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.

• Konsulten ska ha dokumenterad utbildning/kurs inom projektledning.
Kompetens och erfarenhet
• Konsulten ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
• Konsulten ska behärska engelska språket i tal och skrift.
• Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av projektledning av stora projekt (budget > 100 MSEK, tidplan > 3 år) inom infrastruktur/samhällsbyggnad/anläggning eller motsvarande.
• Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet av att ta fram upphandlingsdokumentation för entreprenader i stora projekt (budget > 100 MSEK)