Teknikområde

Elkraft Väst

Sista ansökningsdag

2023-01-06

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2022-12-09

Uppdragsledare

Johan Persson

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

Projektledare ÅVC och solcellspark

START

2023-01-08

SLUT

2023-12-31

ORT

Trollhättan

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar att vara projektledare för två olika uppdrag där det ena uppdraget är ny återvinningscentral med omlastningshall och det andra uppdraget är ny solcellspark. Båda uppdragen ska byggas i Trollhättan på tomter som angränsar till varandra. Projektledaren ska delta i möten i Trollhättan och regelbundet besöka byggarbetsplatsen under byggfasen. I förfrågan ligger också två optioner som kan komma att avropas.

Konsulten ska ha minst 10 års erfarenhet av projektledning av byggentreprenader och erfarenhet av både utförande- och totalentreprenad.

Projektledaren ska kunna inställa sig på byggarbetsplatsen i Trollhättan inom 2 timmar för att kunna lösa byggfrågor under byggfasen.

Rese- och traktamentskostnader: Restid och reseersättning ersätts ej. Detta ska ingå i timkostnaden.

- erfarenhet av projektledning inom kommunal verksamhet
- erfarenhet av projekt inom ÅVC, omlastningshall eller återvinningsverksamhet
- erfarenhet av projekt inom solcellspark på mark eller solcellsinstallationer
- god kännedom om AB04 och ABT06
- personliga egenskaper: driven och samarbetsvillig
- erfarenhet av projekthanteringssystemet Antura
- möjlighet att påbörja uppdraget så snart som möjligt