Teknikområde

Transmission och Regionnät

Sista ansökningsdag

2022-12-17

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektör

Förfrågan inkom

2022-12-08

Uppdragsledare

Marcus Detterberg

Kompetensnivå

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

Projektör Regionnätsstationer 2023 (Heltid)

START

2023-01-16

SLUT

2023-12-31

ORT

Visby

Uppdragsbeskrivning

Hybrid arbetsplats med närvaro hos kund efter behov.

40timmar per vecka.

Arbetsuppgifter:
Investeringsplan 2024-2028
Strategisk underhållsplan 2024-2028
Ta fram investeringsbeslut
Ta fram tekniska beskrivningar inför 2024-2025