Projektledare Ledningsprojekt och rivningsprojekt

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar att vara projektledare för två stycken ledningsprojekt i trakterna kring Hallsberg, varav ett är ett avvecklingsprojekt (rivning av ledning). Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte att på förhand fastställa exakt vilka projekt arbetet avser, det kan förändras under uppdragets löptid.
Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram. Utifrån projektdirektivet ska projektledaren ta fram en projektplan som sedan projektet ska följa. Eventuella avvikelser ska föras upp till programledningen via huvudprojektledaren

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• planera projektarbetet
• med hjälp av stöd från Inköpsenheten upphandla projektets projekteringsuppdrag och entreprenader
• styra de teknik- och stödresurser som tilldelats projektet som består av Svenska kraftnäts interna resurser och konsulter

Krav på leverans
Projektledaren ska uppvisa goda ledaregenskaper genom att proaktivt hålla samman projektgruppen samt att tillse att samtliga resurser levererar enligt utsatta mål.
Projektledaren ska ha ett handlingskraftigt och drivande agerande samt vara fokuserad på att tillse att projektet följer utsatt tidplan

Kundens lokaler i Sundbyberg samt konsultens eget kontor. Arbetet kan delas ca 50/50 mellan dessa placeringar, men också anpassas efter projektens behov.

Uppskattad omfattning 80-100 % av en heltidstjänst

START

2022-01-01

SLUT

2024-03-31

ORT

Sundbyberg

Teknikområde

Transmission och Regionnät

TIDSGRÄNS

2021-10-04

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2021-09-21

Uppdragsledare

Christian Olsson

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

2021-10-04

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektingenjör för anläggningsprojekt

Stockholm eller enligt ök.
Uppdragsstart: 2022-01-01
Placering i Sundbyberg eller Sundsvall eller enligt ök. 50-100 % av en heltidstjänst under hela.....

Granskning av primärapparater

Uppdragsstart: 2021-11-01
projekt med prekvalificering av primärapparater, ström- och spänningstransformatorer samt jordningskopplare och ev.....

Projektledare Ledningsprojekt och rivningsprojekt

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Uppdraget omfattar att vara projektledare för två stycken ledningsprojekt i trakterna kring Hallsberg, varav ett är.....

Projektledare för stationsprojekt 3785

Sundbyberg eller Sundsvall
Uppdragsstart: 2022-01-01
1-2 projektledare. 50-100% Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och.....

Projektingenjör för ledningsprojekt 2021/3772

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Projektingenjören är ansvarig för delområden delegerat av projektledaren. Projektingenjören leder, styr och.....

tekniska konsulttjänster 0917132403 Nättekniker/Projektadmin

Malmö
Uppdragsstart: 2021-10-01
Vi söker 3-6 nya anslutningstekniker som ska hjälpa vår kund. Teknikern hanterar felkoder som kommer in från fält.....

Kontrollanläggningsingenjör nivå 4, 2021/2554

Sverige
Uppdragsstart: 2021-08-01
Uppdragsbeskrivning Arbetsuppgifter Vid uppdrag som kontrollanläggningsingenjör kommer konsulten att vara tekniskt.....

HMSK resurs Linda Nyberg

Uppsala
Uppdragsstart: 2021-09-01
Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter som HMSK-resursen kommer ansvara för: • Stötta Svenska kraftnäts.....

[KOM-405500] Markförhandlare till Mälarbanan

Solna
Uppdragsstart: 2021-07-01
Detta uppdrag innebär att handlägga mark- och fastighetsärenden inom Stora Projekt och Mälarbanan. Uppdraget.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 1", nr 1138

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 2", nr 1139

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Kraftsystemanalytiker", nr 1140

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som kraftsystemanalytiker. Avtalstid från 1 juni 2021 till och med 31 maj.....