Projektingenjör för ledningsprojekt 2021/3772

Uppdragsbeskrivning

Projektingenjören är ansvarig för delområden delegerat av projektledaren. Projektingenjören leder, styr och följer upp projektarbetet inom sitt ansvarsområde samt rapporterar till projektledare. Projektingenjören är självständigt ansvarig för att planera sina egna åtaganden. Åtgärder som medför förändring av tid, kostnad eller omfattning beslutas av projektledaren.

Ansvar i projektet
 Stödja och avlasta projektledare med dagliga administrativa sysslor såsom ex. protokollskrivning, mötesbokningar mm.
 Administrerar projektets riskhantering.
 Sammanställa och rapportera projektstatus avseende resultat, tidplan och kalkyl.
 Stödja projektledaren i arbetet med att följa upp projektets beroenden och gränssnitt.
 Stödja och avlasta projektledare i projektekonomiska frågor, inklusive prognosarbete.

Krav på leverans
Konsulten ska uppvisa god samarbetsförmåga genom att kunna stödja och avlasta projektledarna i vardagen samt vara stödjande i uppföljningen av vissa leveranser inom projektet. Konsulten ska ha god initiativförmåga samt ha ett engagerat för-hållningssätt till nya uppgifter.
Leveransen sker löpande eftersom konsulten kommer att jobba på samma vis som beställarens egna anställda.

Konsulten kan erbjudas att i viss mån arbeta från eget kontor, förutsättning är att inställelsetiden till Sundbyberg eller Sundsvall.

START

2022-01-01

SLUT

2023-12-31

ORT

Sundbyberg

Teknikområde

Elkraft Öst

TIDSGRÄNS

2021-10-03

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektingenjör

Förfrågan inkom

2021-09-20

Uppdragsledare

Marcus Neumann

Kompetensnivå

Nivå 2

Sista datum för frågor

2021-09-30

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektingenjör för anläggningsprojekt

Stockholm eller enligt ök.
Uppdragsstart: 2022-01-01
Placering i Sundbyberg eller Sundsvall eller enligt ök. 50-100 % av en heltidstjänst under hela.....

Granskning av primärapparater

Uppdragsstart: 2021-11-01
projekt med prekvalificering av primärapparater, ström- och spänningstransformatorer samt jordningskopplare och ev.....

Projektledare Ledningsprojekt och rivningsprojekt

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Uppdraget omfattar att vara projektledare för två stycken ledningsprojekt i trakterna kring Hallsberg, varav ett är.....

Projektledare för stationsprojekt 3785

Sundbyberg eller Sundsvall
Uppdragsstart: 2022-01-01
1-2 projektledare. 50-100% Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och.....

Projektingenjör för ledningsprojekt 2021/3772

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Projektingenjören är ansvarig för delområden delegerat av projektledaren. Projektingenjören leder, styr och.....

tekniska konsulttjänster 0917132403 Nättekniker/Projektadmin

Malmö
Uppdragsstart: 2021-10-01
Vi söker 3-6 nya anslutningstekniker som ska hjälpa vår kund. Teknikern hanterar felkoder som kommer in från fält.....

Kontrollanläggningsingenjör nivå 4, 2021/2554

Sverige
Uppdragsstart: 2021-08-01
Uppdragsbeskrivning Arbetsuppgifter Vid uppdrag som kontrollanläggningsingenjör kommer konsulten att vara tekniskt.....

HMSK resurs Linda Nyberg

Uppsala
Uppdragsstart: 2021-09-01
Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter som HMSK-resursen kommer ansvara för: • Stötta Svenska kraftnäts.....

[KOM-405500] Markförhandlare till Mälarbanan

Solna
Uppdragsstart: 2021-07-01
Detta uppdrag innebär att handlägga mark- och fastighetsärenden inom Stora Projekt och Mälarbanan. Uppdraget.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 1", nr 1138

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 2", nr 1139

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Kraftsystemanalytiker", nr 1140

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som kraftsystemanalytiker. Avtalstid från 1 juni 2021 till och med 31 maj.....