Projektledare för stationsprojekt 3785

Uppdragsbeskrivning

1-2 projektledare. 50-100%
Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram. Utifrån projektdirektivet ska projektledaren ta fram en projektplan som sedan projektet ska följa. Eventuella avvikelser ska föras upp till programledningen via huvudprojektledaren. Projekten drivs enligt projektstyrningsmodell, PPS och Utveckla Stamnät process.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• planera projektarbetet
• Projekt i tidiga faser innebär att du är ytterst ansvarig för framtagning av förfrågningsunderlaget och ansvarar för tid, kostnad och kvalitet

Skall-krav
Utbildning
• Det skall framgå av CV att konsulten har relevant akademisk ingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Konsulten skall ha genomgått ESA-utbildning enligt branschpraxis, lägst ESA instruerad. Kursintyg skall bifogas anbudet och måste vara giltigt. Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.
• Konsulten skall ha gått en Bas-P och Bas-U kurs under de senaste åren. Kursintyg skall bifogas anbudet och får inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att en bokningsbekräftelse bifogas till anbudet.
• Det skall framgå av CV att konsulten har utbildning i entreprenadjuridik (t.ex. AB 04, ABT 06 eller AMA).

• Konsulten skall behärska svenska och engelska i tal och skrift.
• Det skall framgå av CV att konsulten har minst 5 års arbetslivserfarenhet av projektledning och av att självständigt ha ansvarat för hel eller delleveranser inom stationsprojekt med spänningsnivå om minst 30 kV.
• Konsulten skall ha arbetslivserfarenhet av projektledning inom el/energibranschen med tydligt ansvar för budget (t ex ekonomiskt prognosarbete), tidplan, riskhantering och projektteam. Anbudsgivaren ska redogöra för referensuppdrag som styrker att kravet uppfylls.
• Konsulten skall ha arbetslivserfarenhet av att i rollen som projektledare tillämpa entreprenadjuridik (t.ex. AB 04, ABT 06 eller AMA) i ett stationsprojekt. Anbudsgivaren skall redogöra för referensuppdrag.
• Konsulten skall i rollen som projektledare ha arbetslivserfarenhet av att styrning och uppföljning av arbetsmiljö, miljö, (el-)säkerhet och kvalitet.
• med hjälp av stöd från Inköpsenheten upphandla projektets entreprenader

START

2022-01-01

SLUT

2023-12-31

ORT

Sundbyberg eller Sundsvall

Teknikområde

Stationer & Ställverk

TIDSGRÄNS

2021-09-27

Affärsansvarig

Sakarias Thronborg

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2021-09-20

Uppdragsledare

Henrik Hedbom

Kompetensnivå

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektingenjör för anläggningsprojekt

Stockholm eller enligt ök.
Uppdragsstart: 2022-01-01
Placering i Sundbyberg eller Sundsvall eller enligt ök. 50-100 % av en heltidstjänst under hela.....

Granskning av primärapparater

Uppdragsstart: 2021-11-01
projekt med prekvalificering av primärapparater, ström- och spänningstransformatorer samt jordningskopplare och ev.....

Projektledare Ledningsprojekt och rivningsprojekt

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Uppdraget omfattar att vara projektledare för två stycken ledningsprojekt i trakterna kring Hallsberg, varav ett är.....

Projektledare för stationsprojekt 3785

Sundbyberg eller Sundsvall
Uppdragsstart: 2022-01-01
1-2 projektledare. 50-100% Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och.....

Projektingenjör för ledningsprojekt 2021/3772

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Projektingenjören är ansvarig för delområden delegerat av projektledaren. Projektingenjören leder, styr och.....

tekniska konsulttjänster 0917132403 Nättekniker/Projektadmin

Malmö
Uppdragsstart: 2021-10-01
Vi söker 3-6 nya anslutningstekniker som ska hjälpa vår kund. Teknikern hanterar felkoder som kommer in från fält.....

Kontrollanläggningsingenjör nivå 4, 2021/2554

Sverige
Uppdragsstart: 2021-08-01
Uppdragsbeskrivning Arbetsuppgifter Vid uppdrag som kontrollanläggningsingenjör kommer konsulten att vara tekniskt.....

HMSK resurs Linda Nyberg

Uppsala
Uppdragsstart: 2021-09-01
Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter som HMSK-resursen kommer ansvara för: • Stötta Svenska kraftnäts.....

[KOM-405500] Markförhandlare till Mälarbanan

Solna
Uppdragsstart: 2021-07-01
Detta uppdrag innebär att handlägga mark- och fastighetsärenden inom Stora Projekt och Mälarbanan. Uppdraget.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 1", nr 1138

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 2", nr 1139

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Kraftsystemanalytiker", nr 1140

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som kraftsystemanalytiker. Avtalstid från 1 juni 2021 till och med 31 maj.....