HMSK resurs Linda Nyberg

Uppdragsbeskrivning

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter som HMSK-resursen kommer ansvara för:
• Stötta Svenska kraftnäts projektledare i det löpande HMSK-arbetet
• Följa upp, granska och bevaka HMSK-arbetet under projektering och utförande via arbetsplatskontroll, enligt checklista.
• Delta vid behov* på skydds- och miljöronder samt bevaka att avvikelser åtgärdas
• Delta vid behov* på möten och interna planerings- och projektmöten
• Bevaka incidenter och dess hantering inklusive uppföljning av entreprenören och Svk. Dokumentera ej hanterade incidenter och avvikelser (Förfrå-gan om avvikelserapport till entreprenören).
• Rapportera om HMSK-arbetet och uppföljning av entreprenör vid arbets-platskontroller till projektledare och HMSK-koordinatorn.
*Behovet fastställs av HMSK-resursen tillsammans med enhet Hållbarhet och pro-jektledare.

Placering
Uppdraget utförs främst i fält samt på eget kontor. Resor till kontor i Sundbyberg kan förekomma. Regionerna inbegriper främst Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland och Dalarna. Resor inom regionerna ersätts, dock ej resor till och från.
Omfattning
Uppdraget omfattar 50 % av en heltidstjänst, totalt ca: 1750 timmar fördelat i snitt på 20 timmar per vecka.

Avtalstid
Avtalstid 1 år. Uppdragsstart så snart SUA och RK är genomförd och godkänd. Uppdraget kan komma att förlängas med ett (1) år.

Skall-krav
Utbildning
Konsulten skall uppfylla samtliga av följande utbildningskrav:
• Arbetsmiljö-, miljö- eller kvalitetsingenjör eller motsvarande dokumente-rad kompetens inom HMSK-området.
• Genomförd utbildning i Bas-P och Bas-U. Bifoga intyg med anbudet.
• Genomförd ESA-utbildning fackkunnig enligt gällande branschpraxis. Bi-foga intyg med anbudet.
Kompetens och erfarenhet
Konsulten på nivå 3 skall ha minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet av
nedanstående beskrivningar avseende kompetens och erfarenhet:
• Systematiskt och samlat arbete med arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsfrå-gor.
• Erfarenhet av att identifiera och tillämpa relevant lagstiftning, rådande praxis, normer och standarder inom HMSK-området:
 Arbete med riskhantering och avvikelser.
 Relevant arbete inom bygg- och anläggningsindustrin eller energibranschen.
• Kunskap om och erfarenhet av entreprenadjuridik.

START

2021-09-01

SLUT

2022-10-31

ORT

Uppsala

Teknikområde

Transmission och Regionnät

TIDSGRÄNS

2021-06-26

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

HMSK

Förfrågan inkom

2021-06-17

Uppdragsledare

Henrik Hedbom

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

2021-06-23

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektingenjör för anläggningsprojekt

Stockholm eller enligt ök.
Uppdragsstart: 2022-01-01
Placering i Sundbyberg eller Sundsvall eller enligt ök. 50-100 % av en heltidstjänst under hela.....

Granskning av primärapparater

Uppdragsstart: 2021-11-01
projekt med prekvalificering av primärapparater, ström- och spänningstransformatorer samt jordningskopplare och ev.....

Projektledare Ledningsprojekt och rivningsprojekt

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Uppdraget omfattar att vara projektledare för två stycken ledningsprojekt i trakterna kring Hallsberg, varav ett är.....

Projektledare för stationsprojekt 3785

Sundbyberg eller Sundsvall
Uppdragsstart: 2022-01-01
1-2 projektledare. 50-100% Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och.....

Projektingenjör för ledningsprojekt 2021/3772

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Projektingenjören är ansvarig för delområden delegerat av projektledaren. Projektingenjören leder, styr och.....

tekniska konsulttjänster 0917132403 Nättekniker/Projektadmin

Malmö
Uppdragsstart: 2021-10-01
Vi söker 3-6 nya anslutningstekniker som ska hjälpa vår kund. Teknikern hanterar felkoder som kommer in från fält.....

Kontrollanläggningsingenjör nivå 4, 2021/2554

Sverige
Uppdragsstart: 2021-08-01
Uppdragsbeskrivning Arbetsuppgifter Vid uppdrag som kontrollanläggningsingenjör kommer konsulten att vara tekniskt.....

HMSK resurs Linda Nyberg

Uppsala
Uppdragsstart: 2021-09-01
Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter som HMSK-resursen kommer ansvara för: • Stötta Svenska kraftnäts.....

[KOM-405500] Markförhandlare till Mälarbanan

Solna
Uppdragsstart: 2021-07-01
Detta uppdrag innebär att handlägga mark- och fastighetsärenden inom Stora Projekt och Mälarbanan. Uppdraget.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 1", nr 1138

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 2", nr 1139

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Kraftsystemanalytiker", nr 1140

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som kraftsystemanalytiker. Avtalstid från 1 juni 2021 till och med 31 maj.....