Kontrollanläggningsingenjör nivå 4, 2021/2554

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning
Arbetsuppgifter
Vid uppdrag som kontrollanläggningsingenjör kommer konsulten att vara tekniskt stöd i kontrollanläggningsfrågor i stationsprojekt vid SAT (Site Acceptance Test) samt drifttagningar av nya stamnätstation. Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvarig för kontrollanläggningsfrågor och ser till att anläggningar byggs enligt kontrakt och tekniska riktlinjer vid SAT.
Ansvarig för kontrollanläggningsfrågor och ser till att anläggningar byggs enligt kontrakt och tekniska riktlinjer vid drifttagningar av ny stamnätstation.
Ansvarig för kontrollanläggningsfrågor och ser till att anläggningar byggs enligt kontrakt och tekniska riktlinjer för angränsande stationer vid drifttagningar av ny stamnätstation.
Konsulten leder, styr och följer upp projektarbetet inom sitt ansvarsområde samt rapporterar till projektledare.
Ansvarsområdet innefattar bland annat följande
> Kontrollanläggningsutformning
> Systemuppbyggnad
> Manöver och indikeringssystem
> Reläskyddssystem
> Automatiksystem
> Mätsystem
> Signaler, Larm och Händelseregistreringssystem
> Hjälpkraftsystem
> Montageprinciper
> Kontrollanläggningsdokumentation
> Primära apparater (kontrollanläggningstekniskt)
Ansvar i projektet
> Bevaka att entreprenörens utför sitt åtagande enligt kontrakt.
> Bevaka att entreprenörens framdrift går enligt tidplan.
> Granska entreprenadens konstruktion för kontrollanläggning
> I överenskommelse med projektledare utföra beställarsidans kontroller och delta vid entreprenörens provning, SAT samt drifttagningar.
> Återföra erfarenheter inom ansvarsområdet till linjen och ta del av erfarenheter från andra projekt.
> Samordna kontrollanläggningsåtgärder med andra anläggningsägare.

Omfattning
Cirka 800 timmar under kontraktstiden.


Placering
Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med övriga medarbetare såväl på enheten som med projektledare. Placering av konsult kommer att primärt vara i projekt för de stationer som kommer att tas i drift under 2021/2022 samt deras angränsande stationer.
De aktuella stationer som tas i drift är bland annat:
- Olingan
- Morgårdshammar
- Storfinnforsen/Långbjörn
- Ringhals
- Skogssäter
Arbete som inte behöver utföras på anläggningsplatser får utföras på eget kontor.
Möjlighet för resor till leverantörer och till anläggningsplatser inom Sverige är en förutsättning.

START

2021-08-01

SLUT

2022-06-30

ORT

Sverige

Teknikområde

Stationer & Ställverk

TIDSGRÄNS

2021-06-26

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Kontrollanläggningsingenjör

Förfrågan inkom

2021-06-17

Uppdragsledare

Marcus Detterberg

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

2021-06-22

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektingenjör för anläggningsprojekt

Stockholm eller enligt ök.
Uppdragsstart: 2022-01-01
Placering i Sundbyberg eller Sundsvall eller enligt ök. 50-100 % av en heltidstjänst under hela.....

Granskning av primärapparater

Uppdragsstart: 2021-11-01
projekt med prekvalificering av primärapparater, ström- och spänningstransformatorer samt jordningskopplare och ev.....

Projektledare Ledningsprojekt och rivningsprojekt

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Uppdraget omfattar att vara projektledare för två stycken ledningsprojekt i trakterna kring Hallsberg, varav ett är.....

Projektledare för stationsprojekt 3785

Sundbyberg eller Sundsvall
Uppdragsstart: 2022-01-01
1-2 projektledare. 50-100% Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och.....

Projektingenjör för ledningsprojekt 2021/3772

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Projektingenjören är ansvarig för delområden delegerat av projektledaren. Projektingenjören leder, styr och.....

tekniska konsulttjänster 0917132403 Nättekniker/Projektadmin

Malmö
Uppdragsstart: 2021-10-01
Vi söker 3-6 nya anslutningstekniker som ska hjälpa vår kund. Teknikern hanterar felkoder som kommer in från fält.....

Kontrollanläggningsingenjör nivå 4, 2021/2554

Sverige
Uppdragsstart: 2021-08-01
Uppdragsbeskrivning Arbetsuppgifter Vid uppdrag som kontrollanläggningsingenjör kommer konsulten att vara tekniskt.....

HMSK resurs Linda Nyberg

Uppsala
Uppdragsstart: 2021-09-01
Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter som HMSK-resursen kommer ansvara för: • Stötta Svenska kraftnäts.....

[KOM-405500] Markförhandlare till Mälarbanan

Solna
Uppdragsstart: 2021-07-01
Detta uppdrag innebär att handlägga mark- och fastighetsärenden inom Stora Projekt och Mälarbanan. Uppdraget.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 1", nr 1138

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 2", nr 1139

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Kraftsystemanalytiker", nr 1140

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som kraftsystemanalytiker. Avtalstid från 1 juni 2021 till och med 31 maj.....