Kraftsystemanalytiker", nr 1140

Uppdragsbeskrivning

Önskar pris för konsulter som kan jobba som kraftsystemanalytiker. Avtalstid från 1 juni 2021 till och med 31 maj 2022 med möjlighet till förlängning 6 + 6 månader

Krav på kompetens är civilingenjör inom elkraft eller motsvarande.

Uppdraget omfattar att verka som kraftsystemanalytiker inom region- och lokalnät Mellansverige och där vara en del av den dagliga verksamheten.

Arbetsuppgifterna kan innefatta:
- Kortslutnings- och lastflödesberäkningar
- Nätutredningar avseende nytillkommande laster och produktion, samt nätombyggnader
- Tillse att uppdaterade nätmodeller finns inlagda i systemberäkningsverktyget (PSS/E och Netbas) både dagens konfiguration och framtida scenarion
- Genomföra och dokumentera kortslutnings- och lastflödesberäkningar för att definiera målnät och framtida investeringar
- Ansvara för att tekniska instruktioner och förfrågningsunderlag är kvalitetssäkrade för det delar som berör ansvarsområdet
- Deltar som projektmedlem i investeringsprojekt – både stations och ledningsprojekt
- Delta i planering och prioritering mellan långsiktiga utredningar och investeringsprojekt
- Deltar i val och utveckling av tekniska lösningar inom underhåll och investeringsprojekt
- Leda och delta i utredningsarbeten inom eget ansvarsområde
- Delta i förhandlingar och projektmöten med entreprenörer och underleverantörer
- Stödjer övriga verksamheter vid frågor som rör eget ansvarsområde
- Dynamiska simuleringar av elkraftsystem

START

2021-06-01

SLUT

2022-05-31

ORT

Mellansverige

Teknikområde

Förmedling

TIDSGRÄNS

2021-05-15

Affärsansvarig

Sakarias Thronborg

Huvudkompetens

Kraftsystemanalys

Förfrågan inkom

2021-05-07

Uppdragsledare

Henrik Hedbom

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektingenjör för anläggningsprojekt

Stockholm eller enligt ök.
Uppdragsstart: 2022-01-01
Placering i Sundbyberg eller Sundsvall eller enligt ök. 50-100 % av en heltidstjänst under hela.....

Granskning av primärapparater

Uppdragsstart: 2021-11-01
projekt med prekvalificering av primärapparater, ström- och spänningstransformatorer samt jordningskopplare och ev.....

Projektledare Ledningsprojekt och rivningsprojekt

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Uppdraget omfattar att vara projektledare för två stycken ledningsprojekt i trakterna kring Hallsberg, varav ett är.....

Projektledare för stationsprojekt 3785

Sundbyberg eller Sundsvall
Uppdragsstart: 2022-01-01
1-2 projektledare. 50-100% Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och.....

Projektingenjör för ledningsprojekt 2021/3772

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Projektingenjören är ansvarig för delområden delegerat av projektledaren. Projektingenjören leder, styr och.....

tekniska konsulttjänster 0917132403 Nättekniker/Projektadmin

Malmö
Uppdragsstart: 2021-10-01
Vi söker 3-6 nya anslutningstekniker som ska hjälpa vår kund. Teknikern hanterar felkoder som kommer in från fält.....

Kontrollanläggningsingenjör nivå 4, 2021/2554

Sverige
Uppdragsstart: 2021-08-01
Uppdragsbeskrivning Arbetsuppgifter Vid uppdrag som kontrollanläggningsingenjör kommer konsulten att vara tekniskt.....

HMSK resurs Linda Nyberg

Uppsala
Uppdragsstart: 2021-09-01
Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter som HMSK-resursen kommer ansvara för: • Stötta Svenska kraftnäts.....

[KOM-405500] Markförhandlare till Mälarbanan

Solna
Uppdragsstart: 2021-07-01
Detta uppdrag innebär att handlägga mark- och fastighetsärenden inom Stora Projekt och Mälarbanan. Uppdraget.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 1", nr 1138

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 2", nr 1139

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Kraftsystemanalytiker", nr 1140

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som kraftsystemanalytiker. Avtalstid från 1 juni 2021 till och med 31 maj.....